El dissabte dia 28 de gener l’Equip sinodal de la CEE va presentar el text síntesi amb les aportacions que van enviar les diòcesis, moviments, congregacions i diferents grups, en relació al document enviat per la Secretaria del Sínode el passat mes de setembre.

L’acte es va fer a la seu de la CEE en una reunió on hi van participar més de 100 assistents, entre ells els bisbes membres de la Comissió Permanent, 1 grup de membres de la vida consagrada i de moviments laïcals i un representant de cada equip sinodal de les diòcesis d’Espanya.

Amb aquest text es prepararà la síntesi final que s’enviarà a l’Assemblea continental del Sínode que tindrà lloc a Praga (Txèquia) el proper febrer.

https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2023/01/SINODO-2021-2024.pdf