Bisbe de Tortosa

Mons Benavent va néixer el 25 d´abril de 1959 a Quatretonda (València. Va cursar els estudis eclesiàstics al Seminari Diocesà de Montcada (València), assistint a les classes de la Facultat de Teologia “Sant Vicent Ferrer” on va aconseguir la llicenciatura en Teologia ( 1986). És Doctor en Teologia (1993) per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. rebre l´ordenació sacerdotal a València de mans de Joan Pau II el 8 de novembre de 1982, durant la seva primera Visita Apostòlica a Espanya.

En el seu ministeri sacerdotal ha exercit els càrrecs de: coadjutor de la parròquia de Sant Roc i Sant Sebastià d´Alcoi (província d´Alacant i arxidiòcesi de València) i professor de Religió a l´Institut, de 1982 a 1985; formador al Seminari Major de Montcada (València) i professor de Síntesi Teològica per als diaques, de 1985 a 1990, i Delegat Episcopal de Pastoral Vocacional, de 1993 a 1997.

Durant tres anys, de 1990 a 1993, es va traslladar a Roma per cursar els estudis de doctorat a la Pontifícia Universitat Gregoriana.

Fins ara era professor de Teologia Dogmàtica a la Facultat de Teologia “Sant Vicent Ferrer” de València “, des de 1993; professor a la Secció de València de l´Pontifici Institut “Joan Pau II” per a Estudis sobre Matrimoni i Família, des de 1994; director del Col·legi Major “S. Joan de Ribera” de Burjassot-València, des de 1999; Degà-President de la Facultat de Teologia” Sant Vicent Ferrer “de València, des de 2004, i Director de la Secció Diòcesi de la mateixa Facultat, des de 2001, a més, des de 2003, és membre del Consell Presbiteral.

Va ser nomenat Bisbe Auxiliar de València el 8 de novembre de 2004.

A la Conferència Episcopal Española, des de 2008 és membre de la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la fe i des de 2005 de la de Seminaris i Universitats.

Entre altres estudis i publicacions sobre Teologia, és autor de El Misterio Pascual en la teología reciente (2002); La Declaración Dominus Iesus, la carta Novo Millennio Ineunte y la cristología reciente (2003); El Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI: cristología y lógica de la fe (2008), i Teología y vida eclesial (2013).

La veu de l'església