Bisbe de Lleida

Mons. Salvador Giménez Valls va néixer el 31 de maig de 1948 a Muro d’Alcoi, província d’Alacant i arxidiòcesi de València. En 1960 va ingressar en el Seminari Metropolità de València per a cursar els estudis eclesiàstics. És Batxiller en Teologia per la Universitat Pontifícia de Salamanca. Va ser ordenat sacerdot el 9 de juny de 1973. És llicenciat en Filosofia i Lletres, amb especialització en Història, per la Universitat Literària de València.

Va iniciar el seu ministeri sacerdotal com a rector de Santiago Apòstol d’Alboraig, de 1973 a 1977, quan va ser nomenat director del Col·legi “Claret” en Xátiva, càrrec que va desenvolupar fins a 1980. Aquest any va ser nomenat Rector del Seminari Menor, a Montcada, on va romandre fins a 1982. Des de 1982 fins a 1989 va ser Cap d’Estudis de l’Escola Universitària de Magisteri “Edetania”. Des de 1989 a 1996 va ser rector de Sant Mauro i San Francisco a Alcoi (Alacant) i Arxipreste de l’Arxiprestat de Verge dels Lliris i Sant Jordi a Alcoi (Alacant) entre 1993 i 1996. Des d’aquest últim any i fins al seu nomenament episcopal va ser Vicari Episcopal de la Rectoria II València Centre i Sud-oest. A més, entre 1987 i 1989, va ser director de la Secció d’Ensenyament Religiós, dintre del Secretariat de la Comissió Episcopal d’Ensenyament i Catequesis de la CEE , i va ser membre del Col·legi de Consultors entre 1994 i 2001.

L’ 11 de maig de 2005 es feia públic el seu nomenament com a Bisbe Auxiliar de València. Va rebre l’ordenació episcopal el 2 de juliol del mateix any. En la Conferència Episcopal Espanyola és membre de la Comissió Episcopal d’Ensenyament i Catequesis.

El 21 de setembre de 2008, el Sant Pare Benet XVI el nomenà Administrador Apostòlic de Menorca, va prendre possessió de la diòcesi el dia 26 del mateix mes. Després de 8 mesos d’Administrador, va esser nomenat Bisbe d’aquesta diòcesi, el 21 de maig del 2009 i va prendre possessió el dia 11 de juliol de 2009.

El 16 de juliol de 2015 va ser nomenat bisbe de Lleida, i està previst que prengui possessió d’aquesta diòcesi el 20 de setembre de 2015 en la Catedral de Lleida.

La veu de l'església