Presentació:

Els responsables dels principals arxius eclesiàstics de Catalunya, València i Balears es reuneixen un cop a l’any, el primer dimarts de juliol, des de l’any 1972. Ho fan en tant que membres de l’associació general espanyola, fundada el 1971, a la vegada que els membres de Catalunya són part també del Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya creat el 1975 a l’empara de la Conferència Episcopal Tarraconense.

En les reunions s’exposa l’estat de cada arxiu, i es debaten temes de relleu en ordre a la millor conservació dels documents, a l’adequada restauració dels perjudicats, al servei d’atenció als investigadors, a les peticions amb vista a exposicions, a la competència del personal, a impulsar la confecció i edició de catàlegs, guies i diplomatari.

També té la comesa d’assessorar la Conferència Episcopal Tarraconense en el camp específic de l’arxivística.

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA

Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona

Mn. Manuel M. Fuentes i Gasó

Tel.: 977 25 33 60

a/e: [email protected]

web: www.http://www.acct.cat

 

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

Mn. Enric Mateu Usach

Tel.:  977 25 33 60

web: www.http://www.ahat.cat

a/e: [email protected]

 

ARQUEBISBAT DE BARCELONA

Arxiu Capitular de Barcelona

Mn. Robert Baró Cabrera

Tel.: 933 100 669

a/e: [email protected]

web: www.catedralbcn.org

 

Arxiu Diocesà de Barcelona

Mn. Josep M. Martí i Bonet

Joana Alarcón Hernández

Tel.: 932 701 017

a/e: [email protected]

 

BISBAT D’URGELL

Arxiu Capitular d’Urgell

Mn. Benigne Marquès i Sala

Tel.: 973 350 054

Fax: 973 352 230

a/e: [email protected]

 

Arxiu Diocesà d’Urgell

Mn. Benigne Marquès

Tel.: 973 350 054

Fax: 973 352 230

a/e: [email protected]

 

BISBAT DE TORTOSA

Arxiu Capitular de Tortosa

M. I. Josep Alanyà

Canonge arxiver

Tel.: 977 511 029

a/e: [email protected]

 

Arxiu Diocesà de Tortosa

M. I. Josep Alanyà

Director

Tel.: 977 440 700

a/e: [email protected]

 

BISBAT DE LLEIDA

Arxiu Capitular de Lleida

Mn. Francisco José Ribas Fragero

Tel.: 973 275 177

a/e: [email protected]

Web: www.acl.cat

 

Arxiu Diocesà de Lleida

Juan Luis Salinas Sánchez (Secretari General- Canceller de la Diòcesis)

Tel.: 973 268 628

a/e: [email protected]

Web: www.bisbatlleida.org

 

BISBAT DE SOLSONA

Arxiu Diocesà de Solsona

Mn. Ramon Viladés Llorens

Tel.: 973 480 619 /  681 26 23 24

a/e: [email protected]

 

BISBAT DE GIRONA

Arxiu Capitular de Girona

Mn. Joan Naspleda, director

Sr. Joan Villar, arxiver

Tel. 972 48 73 46

a/e: [email protected]

[email protected]

Web: www.arxiuadg.org

 

 

Arxiu Diocesà de Girona

Mn. Joan Naspleda, director

Sr. Albert Serrat, arxiver

Tel. 972 48 73 46

a/e: [email protected]

Web: www.arxiuadg.org

 

BISBAT DE VIC

Arxiu Episcopal de Vic

Mn. Miquel S. Gros

Tel.: 938 894 432

Fax: 938 894 807

a/e: [email protected]

Secretaria: 938 832 655

 

BISBAT DE SANT FELIU DEL LLOBREGAT

Arxiu Diocesà de Sant Feliu de Llobregat

Leonor Parreu i Dalmases

Tel.: 936 327 630

Fax: 936 327 631

a/e: [email protected]

[email protected]

 

 

La veu de l'església