Presentació: 

Els responsables dels principals arxius eclesiàstics de Catalunya, València i Balears es reuneixen un cop a l’any, el primer dimarts de juliol, des de l’any 1972. Ho fan en tant que membres de l’associació general espanyola, fundada el 1971, a la vegada que els membres de Catalunya són part també del Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya creat el 1975 a l’empara de la Conferència Episcopal Tarraconense.

En les reunions s’exposa l’estat de cada arxiu, i es debaten temes de relleu en ordre a la millor conservació dels documents, a l’adequada restauració dels perjudicats, al servei d’atenció als investigadors, a les peticions amb vista a exposicions, a la competència del personal, a impulsar la confecció i edició de catàlegs, guies i diplomatari.

També té la comesa d’assessorar la Conferència Episcopal Tarraconense en el camp especèfic de l’arxivística. 

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA 

Catedral 
Mn. Manuel M. Fuentes 
Tel.: 977 233 412 
Fax: 977 251 847 
a/e: [email protected] 
web: ww.arxiu.hitoric.arqtgn.cat 

Arxidiòcesi
Mn. Manuel M. Fuentes 
Tel.: 977 233 412 
Fax: 977 251 847 
a/e: [email protected] 

ARQUEBISBAT DE BARCELONA 

Capitular
 
Mn. Josep Baucells 
Tel.: 933 100 669 
Fax: 933 100 797 
a/e: [email protected] 
web: www.catedralbcn.org

Dr. Àngel Fábrega 
Tel.: 933 100 669 
Fax: 933 100 797 
a/e: [email protected] 

Diòcesi 
Dr. Josep Mª Martí Bonet 
Tel.: 932 701 017 
Fax: 932 701 300 
a/e: [email protected]

Mn. Joan Nonell 
Tel.: 93 270 1017 
Fax: 932 701 300 

BISBAT D’URGELL 

Capitular 
Mn. Benigne Marquès 
Tel.: 973 350 054 
Fax: 973 352 230 
a/e: [email protected] 

Diocesí 
Mn. Benigne Marquès 
Tel.: 973 350 054 
Fax: 973 352 230 
a/e: [email protected] 

BISBAT DE TORTOSA 

Capitular 
Mn. Salvador Ballester 
Tel.: 977 441 752 
Fax: 977 440 378 

Diòcesi
Mn. Josep Alanya
Tel.: 977 440 700 
Fax: 977 440 378 
a/e: [email protected] 

BISBAT DE LLEIDA 

Capitular 
Mn. Jacint Cotonat
Tel.: 973 275 177 
a/e: [email protected]
Web: www.acl.cat

 

Diòcesi
Mn. Jacint Cotonat 
Tel.: 973 268 628
a/e: [email protected] 
Web: www.bisbatlleida.org

BISBAT DE SOLSONA 

Diòcesi
Mn. Enric Bartrina 
Tel.: 973 480 619 
Fax: 973 480 951 
a/e: [email protected] (Asunto: Arxiu) 

BISBAT DE GIRONA 

Capitular 
Sr. Joan Villar 
Tel.: 972 215 814 
Fax: 972 215 814 
a/e: [email protected] 
web: www.lacatedraldegirona.com 

Diòcesi
Mn. Joan Nesplada 
Tel.: 972 200 462 
Fax: 972 201 855 
a/e: [email protected] 

BISBAT DE VIC: 

Arxius 
Mn. Miquel S. Gros 
Tel.: 938 894 432 
Fax: 938 894 807 
a/e: [email protected] 

Secretaria: 938 832 655 

BISBAT DE SANT FELIU DEL LLOBREGAT 

Diòcesi
Mn. Albert Ruiz 
Tel.: 936 327 630 
Fax: 936 327 631 
a/e: [email protected] 

 

BISBAT DE TERRASA 

Diòcesi 
Mn. Fidel Catalan 
Tel.: 937 337 120 
a/e: [email protected]

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA

Mn. Manuel M. Fuentes Gassó
Pla de Palau,2 – 43003 – TARRAGONA
Tel. 977 23 34 12
a/e: [email protected] 

Mn. Joan Miquel Bravo Alarcón
Pla de Palau,2 – 43003 -TARRAGONA
Tel. 977 23 34 12
a/e: [email protected] 

Mn. Jordi Figueres Jové
Pla de Palau,2 – 43003 – TARRAGONA
Tel. 977 23 34 12
a/e: [email protected] 

ARQUEBISBAT DE BARCELONA

Mn. Joan Galt
ès i Pujol
Pl. St Gregori Taumaturg s/n – 06027 – BARCELONA
Tel. 93 201 21 21 21
a/e: [email protected]

Mn. Jesús Sanz García
08037 BARCELONA
Tel. 93 457 21 11
a/e: j[email protected]

Mn. Salvador Bacardit i Figols
Pl. de l’Església,3 – 08921 – STA. COLOMA DE GRAMANET
Tel. 93 386 09 02
a/e: [email protected]

Mn. Segimon Garcia Ramiro
Pl. Abat Brasó 1 – 08392 – SANT ANDREU DE LLAVANERES
Tel. 93 792 61 44
a/e: [email protected] 

Mn. Joan Cuadrench Aragonès

Mn. Lluís Ramis Juan

BISBAT DURGELL

Mn. Antoni Elvira Gorgorió
Pati de Palau, 1-5 – 25700 – LA SEU D’URGELL
Tel. 973 35 00 54

BISBAT DE TORTOSA

Mn. Josep Ma. Membrado
Blas Bisbat- Cr.Cruera,5 Ap.Correus núm. 16 – 43500 – TORTOSA
Tel. 977.440.700
a/e: [email protected] 

 

BISBAT DE LLEIDA

Mn. Josep Antoni Jové Camí
Rambla Ferran, 33 – 25007 – LLEIDA
Tel. 973 268 628
a/e: [email protected]

 

BISBAT DE GIRONA

Mn. Esteve Sureda Villar
Bisbat de Girona Pl. del Vi, 2 – 17004 – GIRONA
Tel. 972 41 27 20

Mn. Jordi Font Plana
Bisbat de Girona Pl. del Vi, 2 – 17004 – GIRONA
Tel. 972 41 27 20

Mn. Joan Maria Amich i Raurich
Bisbat de Girona Pl. del Vi, 2 – 17004 – GIRONA
Tel. 972 41 27 20

BISBAT DE VIC

Mn.Joan Casas Griera
Cr. Santa Maria 1 08500 – VIC
Tel. 938862095 – 93 883 26 55
Móbil: 667718792

Mn. Pere Oliva March
Cr. Santa Maria 1 08500 – VIC
Tel. 938862095 – 93 883 26 55
Móbil: 667718792

BISBAT DE SANT FELIU DEL LLOBREGAT

Mn. Antoni Roca Roig
Casa de l’Església Armenteres, 35 – 08980 – Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 76 30
Fax. 93 632 76 31
a/e: [email protected] 

Mn. Josep Ma Domingo Ferrerons
Par. St.Pere i St.Pau Plaça. Església s/n – 08820-  EL PRAT DEL LLOBREGAT
Tel. 93379 02 20
a/e: [email protected]

BISBAT DE TERRASSA

Mn. Victor Manuel Fuentemilla Tarancón
Vicari Episcopal de la Zona pastoral del Vallès Occidental

Mn. Joan Carles Montserrat Pulido
Vicari Episcopal de la Zona pastoral de Collserola

Mn. Lluís Pou Illa

Vicari Episcopal de la Zona pastoral del Vallès Oriental

 

La veu de l'església