Què és?

L’Associació Bíblica de Catalunya va sorgir de la necessitat sentida pels biblistes de parla catalana d’associar-se per coordinar els seus esforços amb vista a una major eficàcia en el seu treball.

L’Associació, des dels seus orígens, és interconfessional, ja que reuneix tots els cristians de la nostra àrea lingüística que volen ser servidors de la Paraula.

L’Associació Bíblica de Catalunya és l’òrgan col·legial de la nostra Conferència Episcopal Tarraconense, per a l’exercici, al nostre país, de l’apostolat bíblic en les seves diverses manifestacions i possibilitats.

Els objectius que ens proposem són:

La investigació promoguda amb mitjans d’acord  amb les necessitats actuals. La divulgació del text bíblic a tots els nivells. La vivència a fons de la fe cristiana alimentada per les Sagrades Escriptures.

Que fa?

– Fomentar la investigació bíblica.

– Organitzar les Jornades Anuals de biblistes Catalans.

– Impulsar i coordinar el treball dels biblistes catalans en projectes bíblics col·lectius.

– Editar i patrocinar tot tipus de publicacions bíbliques.

– Organitzar Cursos Bíblics.

– Col·laborar amb altres entitats en la formació i actualització bíblica.

– Col·laborar amb altres associacions bíbliques de tot el món.

– Organitzar Viatges per les Terres de la Bíblia.

Contactar

Administració
Pla de Palau, 2-43003 -Tarragona
Tel .: 977.233.412
Fax. 977251845
a/e: [email protected]

Secretaria
C / Sant Miquel, 44-08.911 – Badalona
a/e: [email protected]

Butlletí
C / Sant Antoni, 89-43.800 – Valls
a/e: [email protected]

 

La veu de l'església