Presentació:

El Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears (SIC) fou constituït per la Conferència Episcopal Tarraconense «ad experimentum» el 3 de juny de 1971 i definitivament el 20 de juliol de 1973.

Des de la seva creació hi han participat també les diòcesis de les Illes Balears. Amb aquest organisme els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense volen aconseguir una major comunió interdiocesana i una acció pastoral més coordinada (cf. CPT 142), en unió d’esforços amb els de les Illes Balears, en el camp de la catequesi. Això, doncs, el SIC és un organisme instituït com a estructura interdiocesana per a col·laborar amb els bisbes en el compliment dels seus deures en el camp de la catequesi (cf. CD 14 i CT 63) i proporcionar ajut eficaç a les diòcesis en matèria de catequesi, a tenor del cànon 775.3 del CIC (cf. DGC 269). Després de la celebració del Concili Provincial Tarraconense l’any 1995, els organismes com el Secretariat Interdiocesà de Catequesi senten encara més la responsabilitat de ser instruments que assegurin i enforteixin la unitat pastoral i la comunió entre les nostres Esglésies (cf. CPT 138).

 

Funcions i Activitats

1. Descobrir les exigències reals de la funció catequètica a la llum de la Paraula de Déu, dels ensenyaments del magisteri de l’Església universal i de les esglésies particulars.

2. Estudiar els mitjans pedagògics més idonis per a l’exposició del missatge cristià, en els diversos nivells i situacions de fe.

3. Elaborar els catecismes que els Bisbes de la CET li encarregui, i d’altres materials i subsidis necessaris.

4. Confrontar les accions catequètiques de les diverses Delegacions Diocesanes de Catequesi.

5. Planificar i coordinar la pastoral de la catequesi i posar-la a disposició de la CET i dels Bisbes de les Illes Balears. 6. Promoure una acció conjunta per a la formació de catequistes segons les seves necessitats.

7. Coordinar les aportacions de les Delegacions Diocesanes de Catequesi i d’altres entitats, per a proporcionar als catequistes les orientacions, materials, procediments i mitjans que facilitin la seva tasca.

8. Estar en contacte amb les institucions eclesiàstiques d’estudis superiors i amb els catequetes dels nostres bisbats.

 

Els organismes:

La Presidéncia, que correspon a un Bisbe delegat per la CET i pels Bisbes de les Illes Balears.

La Mesa, formada pel Bisbe President, el Secretari General i els Delegats Diocesans de Catequesi, amb una Comissió Permanent més reduïda.

El Ple, que incorpora els Coordinadors dels Serveis a més de tots els components de la Mesa.

La Secretaria General, formada pel Secretari General, l’Ecònom i el personal administratiu.

Els Serveis, que es modifiquen a tenor de les necessitats i que actualment són:

Formació de catequistes; Catequesi d’Adults; Catequesi de Joves; Catequesi d’Infants; Catequesi Especial; Comunicació i Llenguatges; Publicacions i Revista Catequesi.

Seu del Secretariat:
c/ dels Ángels, 18 bxs. – 08001 – BARCELONA

Tel. Secretaria: 933 021 041
Tel. Edicions: 933 175 588
Fax secretaria i edicions: 933 173 986
a/e: secretaria: [email protected]
a/e: catequesi: [email protected]
a/e: altres: [email protected]
a/e: adolescents: [email protected] 
a/e: jornades: [email protected]
a/e: consultes: [email protected]
a/e: formacio: [email protected]

Edicions:
a/e: comandes: [email protected]
a/e: revista: [email protected]
a/e: publicacions: [email protected]

Catecumenat
a/e: catecumenat [email protected]
a/e: adults [email protected]

BISBE DELEGAT

Mons. Francesc Conesa

Director del SIC
Mn. Joan Àguila

Ecònom del SIC

Mn. Alberto Para

COMISSIÓ PERMANENT DEL SIC

 

Mn. Joan Àguila

Mn. Alberto Para

Mn. Xavier Romero

Sr. Jaume Martorell

DELEGACIONS EPISCOPALS DE CATEQUESI   

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
Mn. Joan Àguila Chavero
P/ dels Escolans, 1
43800 VALLS
a/e: [email protected]

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Mn. Alberto Para
C/ Diputació, núm. 231
08007 BARCELONA
Tel: 93 454 18 98 / Fax: 93 323 25 37
a/e: [email protected]

BISBAT D’URGELL
Mn. Antoni Elvira
Parròquia de Sta. Eulàlia. Rectoria.
AD200 Encamp (ANDORRA)
Tel.00376831514

a/e: [email protected]

BISBAT DE TORTOSA
Mn. Eduard Falcó
c/ Cruera, 5 – 43500 – TORTOSA
Tel: 977 440 700

BISBAT DE LLEIDA
Mn. Víctor Martínez
c/ Acadèmia, 17 –  25002 – LLEIDA
Tel: 973 266 161
a/e: [email protected]

BISBAT DE SOLSONA
Mn. Xavier Romero
Pl. de Palau, 1 – 25280 – SOLSONA
Tel: 973 480 619
Fax.: 973 480 951

BISBAT DE GIRONA
Mn. Salvador Gras Cabutí
Parròquia St. Nicolau
C/ Passada, núm. 10 Ap – 1
08380 MALGRAT DE MAR
Tel: 937 610 185
a/e: [email protected]

BISBAT DE VIC
Mn. Joan Antoni Castillo Puertas
C/ Era del Firmat, núm. 1-3
08241 MANRESA
Tel. 938 741 301
a/e: [email protected]

BISBAT DE SANT FELIU DEL LLOBREGAT
Sra. Isabel Campmany
Casa de l’Església Armenteres, 35 – 08980 – SANT FELIU DE LLOBREGAT
Tel.: 93 632 76 30
Fax: 93 632 76 31
a/e: [email protected]

BISBAT DE TERRASSA
Mn. Santiago Collell
Passeig Dr. Vic, núm. 1
08530 LA GARRIGA
Tel. 93 674 49 99

a/e: [email protected]


BISBAT DE MALLORCA

Sr. Jaume Martorell
c/ Seminari, n4 – 07001 – PALMA
Tel: 971 711 733
Fax: 971 725 847
a/e: [email protected]

BISBAT D’EIVISSA
Gmà. Ricard Mareu Esteban
Tel: 971 192804
a/e: [email protected]

BISBAT DE MENORCA
Sr. Vicent Llabrés
Ca’l Bisbe, núm. 8
07760 CIUTADELLA
Tel: 971 38 08 99 / Fax: 971 48 01 40
a/e: [email protected]

La veu de l'església