ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
Mn .Joan Cañas  Coch
C /Pla de Palau, 2 – 43003 – Tarragona
Tel. 626 254 701
a/e: [email protected]

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Mn. Salvador Bacardit

Mn. Josep Vidal

BISBAT DURGELL
————–

BISBAT DE LLEIDA

Mn. Jaume Pedròs Solé
Casa Sacerdotal St. Crist, 4 – 25002 – Lleida
Tel. 973 28 36 96 – 977 27 02 70 ext 210

BISBAT DE TORTOSA
Mn. Josep-Lluís Arín Roig
C/ Cruera, 5 – 43500 – Tortosa
Tel. 977 51 06 30

BISBAT DE SOLSONA
Exerceix les funcions el Vicari General

BISBAT DE GIRONA
Exerceix les funcions el Vicari General

BISBAT DE VIC
Mn. Joan Casas Griera
C/ Sta. Maria, 1 – 08500 – Vic
Tel. 93 883 26 55 – 93 886 20 95

BISBAT DE SANT FELIU DEL LLOBREGAT
Exerceix les funcions el Vicari General

BISBAT DE TERRASSA

La veu de l'església