Presentació:

El SICPAS és l’òrgan creat per la CET per coordinar, ajudar i estimular l’acció que es fa a cada una de les Diòcesis en ordre a la custòdia, catalogació, conservació i restauració dels monuments i obres d’art sagrat i per promouré i difondre degudament com a expressió de la fe del poble de Déu (Estatuts, n. 1.1).

Funcions i activitats que se’n deriven.

A més de les tasques que li pugui encomanar directament la CET,
– Orientar en la catalogació dels monuments i obres d’art de les Esglésies de Catalunya.

– Establir un diàleg amb artistes (arquitectes, escultors…) en ordre a suggerir i coordinar les pautes i criteris en l’edificació o renovació de temples i creació d’objectes de culte.

– Oferir serveis tècnics i jurídics per a la tramitació de permisos per divulgar (foto, vídeo…) objectes i edificis que són propietat de les respectives Diòcesis, o per actuar contra qui els hagi divulgat sense el respectiu permís…

 

c/ dels Ángels, 18 – 08001 – BARCELONA
Tel: 93 412 3094

Bisbe president delegat de la CET

Mons. Salvador Giménez

Membres del Secretariat

Arxidiòcesi de Barcelona

Diòcesi de Girona

Diòcesi de Lleida

Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat

Diòcesi de Solsona

Arxidiòcesi de Tarragona

Diòcesi de Terrassa

Diòcesi Tortosa

Diòcesi d’Urgell

Diòcesi de Vic

 

La veu de l'església