Presentació

Els ecònoms de les diòcesis amb seu a Catalunya es reuneixen quatre o cinc vegades l’any per tractar les qüestions de l’economia diocesana que els són comunes, per preparar la campanya «Germanor», que té com a finalitat ajudar al sosteniment de l’Església per mitjà de la col·lecta de la diada i aconseguir subscripcions de quotes fixes amb la mateixa finalitat, i encara per promoure la campanya de la «X» a la casella per al sosteniment de l´Església Catòlica en la declaració de la renda de les persones físiques.

Aquestes dues campanyes, les fem conjuntament amb uns mateixos objectius i mitjans publicitaris. En les reunions també es comparteixen experiències en relació amb les situacions actuals sobre les qüestions econòmiques, els béns immobles de l’Església i la col·laboració amb d’altres institucions.

BISBE DELEGAT

——————————————

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
Sr. Daniel Sobradillo
a/e: [email protected]

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Mn. Antoni Matabosch Solé
a/e: [email protected]

BISBAT D’URGELL
Mn. Josep Maria Mauri Prior

BISBAT DE TORTOSA
Mn. Victor Manuel Cardona Eixarch
a/e: [email protected]

BISBAT DE LLEIDA
Mn. Francesc Xavier Jauset
a/e: [email protected]

BISBAT DE SOLSONA
Sra. Almudena Cañizal Sotil
a/e: [email protected]

BISBAT DE GIRONA
Sr. Pere Pórtulas i Oliva
a/e: [email protected]

BISBAT DE VIC
Sr. Josep Martínez

a/e: [email protected]

BISBAT DE SANT FELIU DEL LLOBREGAT
Mn. Rafael Galofré Casas. DP.
a/e: [email protected]

BISBAT DE TERRASSA

Sr. Pere Alegrí Guitart

 

La veu de l'església