Presentació:

La Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL) és l’òrgan creat per la CET per a promoure i coordinar la Pastoral Litúrgica al territori de la Província Eclesiàstica Tarraconense i de Barcelona (Estatuts, n.1)

Funcions i Activitats

A més de les tasques que li pugui encomanar directament la CET.

– Informar de les activitats que es realitzen en el camp de la Litúrgia i de la Música i també, si ho creu oportú, organitzar-les.

– Preparar les versions i, quan sigui necessari, les revisions dels textos litúrgics i proposar les adaptacions que s’hagin de fer en les edicions del Missal i els Rituals, per a presentar-les a l’aprovació de la CET

– Presentar materials

– Treballar per a la promoció i millora del cant litúrgic en les diòcesis de la Tarraconense…

Per encàrrec del Concili Provincial Tarraconense ha preparat i s’han publicat:

Pregàries del Cristià, Directori de Pastoral Sacramental i el Cantoral Litúrgic Bàsic.

 

Adreça postal
C / dels Àngels, 18 – 08001 – Barcelona
c/e: [email protected]
Tel: 934 123 094

Bisbe president delegat de la CET
Mons. Joan Enric Vives, Bisbe-arquebisbe d’Urgell

Membres de la Comissió

 Delegats Diocesans de Litúrgia
Mn. Xavier Roig, Arquebisbat de Tarragona
Mn. Josep Teixidó, Arquebisbat de Barcelona
Mn. Antoni Elvira, Bisbat d’Urgell
Mn. Josep Pau Gil, Bisbat de Tortosa
Mn. Gerard Soler, Bisbat de Lleida
Mn. Lluís Prat, Bisbat de Solsona
Mn. Joan Baborés, Bisbat de Girona
Mn. Pere Oliva, Bisbat de Vic
Mn. Vicenç Guinot, Bisbat de Sant Feliu Del Llobregat
Mn. Xavier Aroztegui, Bisbat de Terrassa

Secció de Música

Mn. Jaume Gené, Arquebisbat de Tarragona
Sr. Francesc Farràs i Corominas, Arquebisbat de Barcelona
Mn. Antoni Elvira, Bisbat d’Urgell
Mn.Rubén Garcia Molina, Bisbat de Tortosa
Mn. Joaquim Mesalles Sorolla, Bisbat de Lleida
Mn. Marc Majà Guiu, Bisbat de Solsona
Mn. Joan Baborés Noguer, Bisbat de Girona
Sra. Margarida Roca, Bisbat de Vic
Sr. Berenguer Montserrat, Bisbat de Sant Feliu Del Llobregat
Sr. Josep Hernández Padròs, Bisbat de Terrassa

Altres
CPL
Sr. Jordi Guàrdia Romeu

La veu de l'església