Presentació:

La Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL) és l’òrgan creat per la CET per a promoure i coordinar la Pastoral Litúrgica al territori de la Província Eclesiàstica Tarraconense i de Barcelona (Estatuts, n.1)

Funcions i Activitats

A més de les tasques que li pugui encomanar directament la CET.

– Informar de les activitats que es realitzen en el camp de la Litúrgia i de la Música i també, si ho creu oportú, organitzar-les.

– Preparar les versions i, quan sigui necessari, les revisions dels textos litúrgics i proposar les adaptacions que s’hagin de fer en les edicions del Missal i els Rituals, per a presentar-les a l’aprovació de la CET

– Presentar materials

– Treballar per a la promoció i millora del cant litúrgic en les diòcesis de la Tarraconense…

Per encàrrec del Concili Provincial Tarraconense ha preparat i s’han publicat:

Pregàries del Cristià, Directori de Pastoral Sacramental i el Cantoral Litúrgic Bàsic.

 

Adreça postal

C / dels Àngels, 18 – 08001 – Barcelona

c/e: [email protected]

Tel: 934 123 094

 

Bisbe president delegat de la CET

Mons. Joan Enric Vives, arquebisbe d’Urgell

 

Membres de la Comissió

Secció de Litúrgia

Mn. Xavier Aróztegui (Terrassa)

Mn. Vicenç Guinot (Sant Feliu de Llobregat)

Mn. Joan Baburés (Girona – Secretari)

Mn. Josep Pau Gil (Tortosa)

Mn. Pere Oliva (Vic)

Mn. Eduardo Pire (Terrassa)

Mn. Lluís Prat (Solsona)

Mn. Narcís Riba (Vic)

Mn. Xavier Roig (Tarragona)

Mn. Gerard Soler (Lleida)

Mn. Josep Teixidó (Barcelona)

Mn. Antoni Elvira (Urgell)

 

Secció de Música

Mn. Joan Baburés (Secció Litúrgia)

Mn. Jaume Gené (Tarragona)

Francesc Farràs (Barcelona)

Jordi Figueras (Terrassa)

Rubén Garcia (Tortosa)

M. Teresa Gamisans (Sant Feliu de Llobregat)

Mn. Antoni Elvira (Urgell)

Sra. M. Carme Girart (Urgell)

Jordi Guàrdia (CPL)

Mn. Joaquim Mesalles (Lleida)

Mn. Lluís Prat (Solsona)

Mn. Frederic Pujol (Girona)

Margarida Roca (Vic)

La veu de l'església