Presentació

Cada delegat, dins la seva diòcesi, té una doble funció: ­
– Com a director diocesà de les Obres Missionals Pontifícies
– Com a delegat diocesà de Missions.

Des de fa més de trenta anys, els delegats diocesans de Missions de Catalunya i Balears intenten dur a terme una tasca conjunta de mentalització missionera al si de les respectives comunitats diocesanes.

Amb aquesta finalitat plantegen conjuntament les jornades missioneres, especialment les senyalades per la Direcció de les Obres Missionals Pontifícies i també aquelles que se celebren a iniciativa de cada diòcesi. També contrasten cada celebració i l’enfocament que se li va donant. Una activitat fructuosa és aportar, cada any, a l’Assemblea Nacional de les OMP les pròpies vivències i intuícions.

Dos d’ells son membres del Consell Nacional de les OMP. Es constitueixen en grup, coordinats per un responsable, elegit pels propis delegats i que es renova cada tres anys.

Es reuneixen normalment:
– Dues vegades l’any, als mesos de maig i octubre, al Seminari Interdiocesà de Barcelona.
– Durant dos dies, al mes de febrer, a Tarragona.
– Durant tres dies, a finals d’agost, a una diòcesi diferent.
– Durant el mes de juny assisteixen a l’Assemblea de les OMP i de delegats diocesans de Missions a Madrid.

BISBE DELEGAT

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
Maria del Mar Cugat
a/e: [email protected]

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Manel Roig i Cisteré (en funcions)
a/e: [email protected]

BISBAT D’URGELL
Jaume Soy Amargant
a/e: [email protected]

BISBAT DE TORTOSA
Rev. Antoni Borràs Giner
a/e: [email protected]

BISBAT DE LLEIDA
Mn. Mateo Hidalgo
http://missionslleida.blogspot.com

BISBAT DE SOLSONA
Sr. Josep Peralba i Solà
a/e: [email protected]

BISBAT DE GIRONA
Ricard Sarrà i Padrosa
a/e: [email protected]

BISBAT DE VIC
Dolors Suriñach Aguilar
a/e: [email protected]

BISBAT DE SANT FELIU DEL LLOBREGAT
Mn. Manel Roig Cisteré
a/e: [email protected]

BISBAT DE TERRASSA
Antonio Urbano Rodríguez
a/e: [email protected]

BISBAT D’EIVISSA
Gna. Antonia Tur
a/e: [email protected]

BISBAT DE MALLORCA
Catalina Albertí
a/e: [email protected]

BISBAT DE MENORCA
Mn. Joan M. Mercadal Victory

a/e: [email protected]

 

 

La veu de l'església