BISBE DELEGAT
Mons. Agustí Cortés Soriano
a/e: [email protected]

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
Sr. Josep Valls Cendrós i
Mariona Dolcet Arnau, directors del secretariat de pastoral familiar
a/e: [email protected]

Srs. Marcel Pallejà Blay i Betlem Padró Cabello, delegats de la delegació Laics i Família
a/e: [email protected]

ARQUEBISBAT DE BARCELONA 
Directors: Xavier Padilla i Dolors Parellada
Consiliari: Mn. Antonio Manuel Reina
a/e:  [email protected]

BISBAT D’URGELL
Mn. David Codina Pérez

BISBAT DE TORTOSA
Mn. Joan Guerolla Arrastraria
a/e: [email protected]

BISBAT DE LLEIDA
Emili Reimat Burgués i Tesa Corbella García
Av. Blondel, 11, 2ª – 25002 – LLEIDA
Tel. 973 263 824 – 973 267 000
a/e: [email protected]

BISBAT DE SOLSONA

BISBAT DE GIRONA
Josep M. Sunyer i M. Àngels Puigdevall
Casal Bisbe Cartañà
Antic Roca, 38
17003 Girona
a/e: [email protected]

BISBAT DE VIC
Sr. Ramón Guzmán i Sra. Teresa Serradell
C/ Santa Maria, 1 – 08500 Vic
Tel. 93 883 26 55 – Fax 93 171 00 74
a/e: delegació[email protected]

BISBAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Juan Antonio Rodríguez Reyes
Maite Canut Álvarez
a/e: [email protected]

BISBAT DE TERRASSA
Mn. Francesc Xavier Farrés Lúcia
a/e: [email protected]

La veu de l'església