Presentació

Els rectors de seminari es reuneixen quatre cops l’any per tal de reflexionar sobre temes concrets de la vida del seminari, per preparar la campanya del Dia del Seminari al voltant de Sant Josep, i per estudiar temes de fons relacionats amb les vocacions al ministeri presbiteral. A final de curs dediquen tres dies a una trobada d’estudi i d’avaluació del curs més intensa.

BISBE DELEGAT
Mons. Salvador Cristau Coll, bisbe de Terrassa

Coordinador de lequip de rectors
Mn. Salvador Bacardit
Rector del Seminari Conciliar de Barcelona

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Mn. Josep Maria Turull Garriga
a/e: [email protected]

BISBAT DURGELL
Mn. Ignasi Navarri Benet
a/e: [email protected]

BISBAT DE TORTOSA

a/e: [email protected]

BISBAT DE LLEIDA
Mn. Jaume Pedrós Solè
a/e: [email protected]

BISBAT DE SOLSONA
—–

BISBAT DE GIRONA
Mn. Jordi Font Plana
a/e: [email protected]

BISBAT DE VIC
Mn. Jaume Casamitjana

BISBAT DE SANT FELIU DEL LLOBREGAT

BISBAT DE TERRASSA
Mons. Salvador Cristau Coll
a/e: [email protected]

 

La veu de l'església