Presentació

Els rectors de seminari es reuneixen quatre cops l’any per tal de reflexionar sobre temes concrets de la vida del seminari, per preparar la campanya del Dia del Seminari al voltant de Sant Josep, i per estudiar temes de fons relacionats amb les vocacions al ministeri presbiteral. A final de curs dediquen tres dies a una trobada d’estudi i d’avaluació del curs més intensa. 

BISBE DELEGAT 
Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa 

Coordinador de lequip de rectors 
Mn. Felip Juli Rodrígues
Rector del Seminari Conciliar de Barcelona

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA 
Mn.Norbert Miracle Figuerola 
a/e: nmiracle@arquebisbattarragona.cat 

ARQUEBISBAT DE BARCELONA 
Mn. Josep Maria Turull Garriga 
a/e: jmturull@arqbcn.cat 

BISBAT DURGELL 
Mn. Ignasi Navarri Benet 
a/e: inb@bisbaturgell.org 

BISBAT DE TORTOSA 
Mn. Javier Vilanova Pellisa 
a/e: rector@edificiseminari.com 

BISBAT DE LLEIDA 
Mn. Jaume Pedrós Solè 
a/e: semilleida@telefonica.net 

BISBAT DE SOLSONA 
—– 

BISBAT DE GIRONA 
Mn. Jordi Font Plana 
a/e: jordifontplana@terra.es 

BISBAT DE VIC 
Mn. Jaume Casamitjana 

BISBAT DE SANT FELIU DEL LLOBREGAT 

BISBAT DE TERRASSA 
Mons. Salvador Cristau Coll 
a/e: scristau@bisbatdeterrassa.org

La veu de l'església