Presentació

El conjunt dels vicaris generals de les diócesis que formen la Conferència Episcopal Tarraconense es reuneix periòdicament. Normalment ho fan dues vegades a l’any: una en una diòcesi de la província eclesiàstica Tarraconense i una altra en una diòcesi de la província eclesiàstica de Barcelona.

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro
a/e: vicariat.general@arqtgn.cat

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Mons. Sergi Gordo

Mons. Antoni Vadell

Mons. Javier Vilanova
a/e: secgral@arqbcn.org

BISBAT DURGELL
Mn. Josep Maria Mauri Martí

Mn. Ignasi Navarri Benet
a/e: vicarigeneral@bisbaturgell.org 

BISBAT DE GIRONA
Mn. Lluís Suñer Roca
a/e: vicarigral@bisbatgirona.cat

BISBAT DE LLEIDA
Mn. Lluís Sallán Abizanda
a/e: vicaria@bisbatlleida.org

BISBAT DE TORTOSA
Mn. José Luis Arín Roig
a/e: vicariageneral@bisbattortosa.org  

BISBAT DE SOLSONA
Mn. Marc Majà i Guiu
a/e: vicariageneral@bisbatsolsona.cat 

BISBAT DE VIC
Mn. Josep Maria Riba
a/e: vicaria-general@bisbatvic.com

BISBAT DE SANT FELIU DEL LLOBREGAT
Mn. Josep Maria Domingo Ferrerons
a/e: vicarigeneral@bisbatsantfeliu.cat

BISBAT DE TERRASSA
Mons. Salvador Cristau Coll
a/e: scristau@bisbatdeterrassa.org

 

La veu de l'església