Presentació

El conjunt dels vicaris generals de les diócesis que formen la Conferència Episcopal Tarraconense es reuneix periòdicament. Normalment ho fan dues vegades a l’any: una en una diòcesi de la província eclesiàstica Tarraconense i una altra en una diòcesi de la província eclesiàstica de Barcelona.

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
Mn. Joan Àguila Chavero
a/e: [email protected]

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Mons. David Abadías

Mons. Javier Vilanova
a/e: [email protected]

BISBAT DURGELL
Mn. Josep Maria Mauri Martí

Mn. Ignasi Navarri Benet
a/e: [email protected] 

BISBAT DE GIRONA
Mn. Lluís Suñer Roca
a/e: [email protected]

BISBAT DE LLEIDA
Mn. Lluís Sallán Abizanda
a/e: [email protected]

BISBAT DE TORTOSA
Mn. José Luis Arín Roig
a/e: [email protected]  

BISBAT DE SOLSONA
Mn. Marc Majà i Guiu
a/e: [email protected] 

BISBAT DE VIC
Mn. Josep Maria Riba
a/e: [email protected]

BISBAT DE SANT FELIU DEL LLOBREGAT
Mn. Josep Maria Domingo Ferrerons
a/e: [email protected]

BISBAT DE TERRASSA
Mons. Salvador Cristau Coll
a/e: [email protected]

 

La veu de l'església