Data: 9 d’abril de 2023

Visquem la Pasqua de Resurrecció, ressuscitem amb Crist! Aquest dia i tota la setmana que el segueix, així com tota la cinquantena pasqual fins a la Pentecosta, han de significar l’esdeveniment més decisiu per a la nostra vida de gràcia com a cristians. “Avui és el dia en què ha obrat el Senyor. Alegrem-nos i celebrem-lo!” (Sl 117,24). Aquest dia pasqual ha canviat la història humana, ja que Crist ha vençut el pecat i la mort, i ha obert una nova vida per a tots els qui el segueixin, l’esperança certa de l’eternitat. Li podem fer confiança quan ens diu: “Jo sóc la Resurrecció i la Vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà; i tot aquell qui viu i creu en mi, no morirà mai més!” (Jo 11,25-26).

Ressuscitem amb Crist, portant els ciris encesos de la seva llum. El nostre únic Rei crucificat i ressuscitat ha esdevingut Llum per a tothom, consol per als qui encara viuen en tenebres i dol! Aquesta nit santa de la gran Vetlla i tota la Pasqua, Crist ens il·lumina, ens revela els secrets del seu amor, venç les nostres pors i tenebres, i ens fa sal i llum del món per a glòria del Pare.

Ressuscitem amb Crist acollint la Paraula de Déu i deixant que ressoni sempre com a Paraula viva i eficaç, que ens recorda la història universal de salvació. Durant la Pasqua la proclamem amb profusió, recordem agraïdament les etapes decisives de la presència i l’acompanyament salvador de Déu, fins a proclamar la gran veritat: que Crist és viu i que l’amor ha vençut!

Ressuscitem amb Crist renovant les promeses del nostre baptisme. Hem estat incorporats a Crist, som membres del seu Cos. Per pura gràcia, ja som sants i irreprensibles als seus ulls. Hem rebut el gran do de ser fills de Déu, temples de l’Esperit Sant i hereus amb Crist de la vida eterna.

Ressuscitem amb Crist per menjar el Pa Pasqual de la Vida que Ell regala als batejats, perquè sempre visquem en comunió amb Ell. Per l’eucaristia, que és la Pasqua habitual, esdevenim un altre Crist, i el fem present enmig de les realitats del nostre món. Ens perdona, ens divinitza i ens envia com a testimonis seus.

Ressuscitem amb Crist cercant les coses de dalt, “on està el Crist assegut a la dreta de Déu”. Hem de dur en endavant una vida nova, sense concessions al pecat ni a la mediocritat, plena d’obres d’amor, de sacrificis per amor, de servei i compassió envers tots els pobres i els crucificats de la terra.”La caritat de Crist ens hi urgeix” (2Co 5,14).

Ressuscitem amb Crist i deixem-nos enviar per Ell, sinodalment, a la missió, ja que som els seus testimonis, com els apòstols i les dones. Som Església en sortida per donar testimoni valent, amb fets i amb paraules, de la redempció que s’ha realitzat en Crist i que transformarà tot el món i tots els temps. Som missioners des de la Pasqua. Tot ens és proper, a tots estimem i a tots som enviats, perquè som fills de Déu i germans en el Crist.

Que tingueu Santa i Joiosa Pasqua de Resurrecció!