Les Delegacions diocesanes de missions amb seu a Catalunya s’han reunit al Palau Episcopal de l’Arquebisbat de Barcelona, després d’un llarg període en què les reunions telemàtiques havien substituït les trobades presencials. Els delegats i directors d’OMP catalans van compartir la situació de cada diòcesi en matèria de missions.

Habitualment, aquestes reunions les presideix el bisbe responsable de missions de la Conferència Episcopal Tarraconense, Mons. Enrique Benavent, que en aquesta ocasió no hi va prendre part, després que recentment hagi rebut l’encàrrec d’un nou servei eclesial a la diòcesi de València. Per aquest motiu se li va transmetre la felicitació de tots els delegats a través del representant de la diòcesi de Tortosa, present a la reunió.

Entre les diverses qüestions tractades, destaca la valoració general de la passada jornada del DOMUND, celebrada ja sense cap tipus de restricció, amb el desig que es recobri la implicació en la pregària i l’ajuda econòmica d’edicions passades. Les necessitats en els territoris de missions continuen sent les mateixes i cal seguir treballant conjuntament per donar-ho a conèixer.

D’altra banda, es va acordar reprendre de nou una activitat conjunta que amb l’aparició de la pandèmia havia quedat aturada, la celebració del Tren missioner a Montserrat. Aquesta activitat, preparada conjuntament amb l’Associació Cristians Sense Fronteres i tots els bisbats i delegacions de Catalunya, té com a motivació reunir a infants i a familiars el dissabte previ a la celebració del Domund per ser enviats a ser missioners en les seves comunitats i els seus entorns més propers.

Font: Arquebisbat de Barcelona