Dimarts 28 de novembre de 2023 al matí, ha tingut lloc a la sala nova del Sínode al Vaticà, la trobada dels membres de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) amb el papa Francesc i els responsables del Dicasteri per al Clergat de la Santa Seu.

El president de la CEE, cardenal Joan Josep Omella; el secretari general, Mons. Francisco César García Magán, i el president de la Subcomissió Episcopal per als SeminarisMons. Jesús Vidal, han explicat en roda de premsa els detalls d’aquesta trobada.

Aquesta trobada, convocada l’última setmana d’octubre, ha servit per comunicar el resultat de la visita apostòlica als seminaris espanyols que va tenir lloc el primer trimestre de 2023. Els bisbes han mantingut una extensa conversa amb el Sant Pare sobre els seminaris i la formació necessària. Seguidament han rebut el document de treball elaborat pel Dicasteri per al Clergat.

Cinc hores de trobada

La trobada ha començat a les 8 del matí amb un temps de pregària dirigit pel cardenal Cantalamessa, predicador de la Casa Pontifícia, el qual ha fet una meditació basada en l’esdeveniment de Pentecosta, sobre la necessitat i la importància de la trobada personal amb Jesucrist dels sacerdots i seminaristes. En el transcurs de la meditació, el papa Francesc s’ha unit a la trobada.

Després de la meditació, el president de la CEE, cardenal Omella, ha dirigit la salutació al Sant Pare agraint la invitació a aquesta trobada i la visita apostòlica realitzada.

Immediatament després, ha començat un extens diàleg de més de dues hores amb el papa Francesc, centrat en la qüestió dels seminaris. S’han abordat temes com la formació als seminaris, l’experiència pastoral dels seminaristes, o la importància de les diverses dimensions de la formació (pastoral, espiritual, teològica, humana, etc.).

Conclusions del document de treball

Després de la trobada amb el Papa i un breu descans, ha tingut lloc la reunió amb els membres del Dicasteri que han traslladat als bisbes les conclusions del document de treball.

Els membres del Dicasteri han assenyalat els accents importants que el text per a la formació dels seminaristes, aprovat per la Conferència Episcopal, ja recull, i en allò que s’ha d’insistir en endavant.

A partir del text, s’ha iniciat un diàleg entre els bisbes espanyols i els membres del Dicasteri per a poder desenvolupar les esmentades recomanacions, que tenen com a objectiu formar preveres missioners per a una Església en sortida. Com a bisbe referent per aquest procés de discerniment i impuls de la formació als seminaris, s’ha nomenat Mons. Jesús Vidal, president de la Subcomissió Episcopal per als Seminaris.

El document de treball ha destacat alguns dels criteris que assenyala la «Ratio fundamentalis» dels seminaris espanyols que porta per títol “Formar pastors missioners”. El document requereix que, en els propers anys, aquest projecte s’afronti amb flexibilitat, sense rigors, adaptant-se a les circumstàncies de cada província eclesiàstica, diòcesis, etc.

Els responsables del Dicasteri han manifestat la seva disponibilitat a col·laborar amb el desenvolupament d’aquestes mesures a les diverses diòcesis i seminaris.

La visita apostòlica als seminaris

El Dicasteri per al Clergat va promoure la visita apostòlica als seminaris espanyols que va ser encomanada a dos bisbes uruguaians: Mons. Arturo Eduardo FajardoMons. Milton Luis Tróccoli.

La visita va tenir lloc entre l’11 de gener i el 3 de març de 2023. En aquest temps van conèixer els 55 centres de formació espanyols, a més del Col·legi internacional Bidasoa i el Centre de Formació Comillas.

En arribar a Espanya, els visitadors van ser rebuts pel president de la Comissió Episcopal per al Clergat i Seminaris, Mons. Joan Enric Vives, arquebisbe bisbe d’Urgell; i pel president de la Subcomissió de Seminaris, Mons. Jesús Vidal, bisbe auxiliar de Madrid; a més de pels secretaris de la Comissió i la Subcomissió a la Conferència Episcopal, Juan Carlos Mateos i Sergio Requena. Les visites es van realitzar en dues rutes simultànies, cadascuna d’ella amb un dels bisbes visitadors.

Els seminaris espanyols

A Espanya hi ha erigits 86 seminaris, distribuïts en diverses cases de formació. Hi ha un seminari interdiocesà a Catalunya, 14 seminaris que acullen a les seves cases de formació seminaristes d’altres diòcesis, i 40 seminaris que acullen als seus propis seminaristes. D’aquests 40, 29 són de les diòcesis i 15 són seminaris Redemptoris Mater. Hi ha també una comunitat de formació d’una realitat eclesial d’àmbit diocesà.

Font: Conferència Episcopal Espanyola