El dia 5 de juny a la Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat va tenir lloc la reunió ordinària dels Delegats de Família i Vida de les diòcesis amb seu a Catalunya, la primera de forma presencial, després de la pandèmia. Presidí la reunió el bisbe Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat i encarregat de l’àmbit de la pastoral de la família. Hi participaren els delegats de Barcelona, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Girona i Urgell.

Els delegats compartiren les diferents iniciatives que a cada diòcesi s’han dut a terme o es tenen previst de dur a terme amb motiu de l’Any de la Família Amoris Laetitia, que clouran amb la trobada mundial de les famílies a Roma el juny 2022. Malgrat les dificultats provocades per la pandèmia es preveu que amb motiu de la Festa de la Sagrada Família, el mes de desembre, quan la situació sanitària estigui més estabilitzada, es podrà dur a terme alguna acció comunitària amb la celebració d’una setmana especialment dedicada a la família.

A continuació els delegats reberen informació sobre la polèmica llei de l’eutanàsia que entrarà en vigor el mes de juny. Presentà el tema el delegat de Pastoral de la Salut de Sant. Feliu de Llobregat, Mn. Xavier Sobrevia, que oferí als delegats una didàctica i brillant exposició sobre la llei que entrarà aviat en vigor i les seves implicacions ètiques i morals. També va presentar el document “Declaració d’instruccions prèvies i voluntats anticipades”.

Els delegats reflexionaren sobre aquesta delicada temàtica i acordaren la confecció d’un tríptic informatiu divulgatiu conjunt per a ser distribuït a les parròquies de la Tarraconense.