El 2 i 3 de juliol es va reunir a Madrid, a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola, la Comissió Episcopal de Laics, Família i Vida, presidida per Mons. Carlos Escribano, bisbe de Calahorra y La Calzada-Logroño, amb la seva Subcomissió de Família i Vida amb el bisbe de Jerez, Mons. José Mazuelos i la  Subcomissió de Joventut i Infància, amb el bisbe auxiliar de València Mons. Arturo Ros.

Com a responsables de l’àmbit de l’Acció Catòlica (General i Especialitzada), amb Mons. Antonio Gómez Cantero, bisbe de Terol i Albarracín, i  el responsable del Foro de Laicos, el bisbe auxiliar de Barcelona Mons. Sergi Gordo.

Van poder tractar els diversos temes d’acció de la Comissió i Subcomissions, en la represa després de la pandèmia i l’estat d’alarma.

De manera especial, van tractar sobre com impulsar l’aplicació de les conclusions del Congrés de Laics celebrat el passat mes de febrer a Madrid. Així mateix, es va tractar sobre l’acompanyament de la Comissió a les delegacions diocesanes de Laïcat, d’Infància, Adolescència i Joventut, de Família i Vida, i als moviments i associacions de laics.

Entre les iniciatives pastorals per al curs vinent, atès que serà Any Jubilar Compostel·là, hi ha prevista la Peregrinació Europea de Joves (PEJ), que si Déu ho vol, tindrà lloc del 4 al 8 d’agost de 2021.