El dia 21 de maig a La Seu d’Urgell va tenir lloc la reunió de les Comissions Interdiocesanes de Litúrgia i de Música. Va ser presidida per Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell i encarregat de Litúrgia, i per Mn. Joan Baburés, coordinador de les dues Comissions. Hi van assistir els Delegats diocesans.

La Comissió Interdiocesana de Litúrgia va tractar sobre la conveniència i preparació de la reimpressió del Ritual del Matrimoni.

La Comissió de Música va valorar que la Litúrgia de les Hores pogués ser posada a l’abast de tothom amb melodies a l’abast de les comunitats cristianes.

La reunió era la darrera del curs i també per això va ser festiva. Els delegats acabada la reunió formal van girar una visita a La Seu d’Urgell acompanyats del Sr. Arquebisbe: el Palau del Copríncep, el Seminari diocesà, el Museu diocesà Catedral i el temple catedralici. Van fer una pregària al sepulcre dels beats sacerdots diocesans màrtirs d’Urgell.