A la tarda del dia 9 de març es va reunir de forma telemàtica la Comissió Episcopal de Clergat i Seminaris de la Conferència Episcopal Espanyola, presidida per Mons. Joan-Enric Vives i el Vicepresident Mons. Jesús Vidal. Hi assistiren gairebé tots els membres de la Comissió, els Arquebisbes i Bisbes Cerro, Barrio, Argüello, Álvarez, Cristau, Melgar i Valera, així com els dos Directors del Secretariat D. Juan C. Mateos i D. Sergio Requena.

Es va abordar una primera valoració de la Visita Apostòlica que s’ha dut a terme durant els mesos de gener i febrer, fins al 3 de març de 2023, per part dels Bisbes visitadors Mons. Arturo Fajardo i Mons. Milton Tróccoli, President i Secretari respectivament, de la Conferència Episcopal d’Uruguai.

També van abordar les estadístiques dels Seminaris que registren per al Curs 2022-23 el nombre de 958 seminaristes majors, i 99 ordenats sacerdots, així com una entrada de nous seminaristes de 171 candidats. Als Seminaris Menors hi ha 592 joves vocacionats.

Es va informar sobre les aportacions del Consell Assessor de Rectors dels Seminaris Majors, i es van donar diverses altres informacions referents a les qüestions sobre Clergat i Seminaris.