El dia 2 de juny a la seu del Seminari Major Interdiocesà de Barcelona, va tenir lloc la reunió dels Ecònoms de les set Diòcesis que componen el Seminari, sota la presidència de l’Arquebisbe d’Urgell i Bisbe delegat per al Seminari i del Rector Mn. Armand Puig, amb la presència dels formadors, i dels Ecònoms diocesans. No hi van poder ser presents tots ells.

El Rector va aportar una informació del seguiment econòmic del curs 2020-2021, de les obres a les terrasses i per apartar els coloms que s’han dut a terme al març, i de les propostes per a millores de futur en l’edifici. Es van emplaçar per a una nova reunió quan es podrà aprovar el balanç del curs, que tanca a 31 d’agost, i el nou pressupost del nou curs, i poder millorar temes d’administració i de major implicació dels Ecònoms.