Data: 25 d’abril de 2021

Durant aquests dies que tenen com a centre la festa de Sant Jordi, comentem sovint la importància dels llibres en la història de la humanitat. Solem regalar un llibre als éssers estimats i procurem que els més petits de les famílies n’apreciïn el seu valor i s’acostumin a llegir com una activitat fonamental per a les seves vides. En la nostra societat catalana la celebració de la jornada dedicada al llibre i a la rosa com a expressió d’afecte i d’estima a la cultura és molt vistosa. És una tradició molt arrelada entre nosaltres, amb un alt valor simbòlic i un clar reconeixement de tot el que significa el llibre, tant pel seu contingut específic com per ser una eina de transmissió dels sabers.

Sembla evident que les noves tecnologies de la comunicació arraconen la importància de l’escriptura sobre el paper. Les noves generacions s’apunten a altres mitjans per aprendre, per informar-se i per compartir coneixements, cosa que implica fer una profunda reflexió sobre els instruments que té l’ésser humà per apropiar-se del passat, situar-se en el present i projectar el seu propi futur. Alguns creiem que mai no desapareixerà la importància del llibre com a vehicle que transmet sabers i sentiments de l’ésser humà. Ben segur que tot ho trobem en els llibres i, fins ara, hi recorrem per situar-nos davant del món. En els últims mesos ha tingut molt d’èxit de crítica i públic el llibre de l’autora espanyola Irene Vallejo, L’infinit en un jonc, que recorre la història del llibre i el situa com a exponent imprescindible de la transmissió del saber humà, des de l’ús de les tauletes de pedra passant pels papirs i pergamins, fins a arribar al paper. Amb una escriptura àgil, atractiva i amb sàvies referències al món antic i a l’actual, l’escriptora desperta l’interès pels llibres i l’agraïment a tot allò que han conservat.

Els cristians valorem també en gran manera el llibre. I anomenem Bíblia -“llibres”-  el conjunt d’escrits que narren la història de la relació de Déu amb la humanitat. Em consta que en moltes llars aquesta obra té un lloc preferent a la biblioteca. La Bíblia és el llibre més editat i es consulta sovint per adequar la vida a les orientacions que s’hi contenen i per resoldre dubtes o per ampliar coneixements sobre la història de la humanitat. D’altra banda, aconsellem als qui van a la catequesi que la llegeixin i que, amb ella, resin i s’orientin en la vida.

Aprofito aquesta festa popular i plena de cultura per cridar l’atenció sobre la importància del llibre religiós en la nostra societat, començant per la Bíblia. Us animo, alhora, que tingueu en compte aquest preciós objecte per als vostres regals. Naturalment, cadascú té les seves preferències a l’hora de triar un llibre, però el meu desig i la meva obligació és recordar-vos que algunes obres afavoreixen al màxim l’intercanvi entre la fe, la cultura i la vida. Hi ha llibres que ens obren a la transcendència, que ens acosten a comprendre el misteri de l’ésser humà, que fomenten els valors de la fraternitat i de la pau entre els pobles, que ens descobreixen la presència de Jesucrist enmig de la humanitat, que ens plantegen les grans preguntes sobre el sentit de la vida que quotidianament se’ns presenten. També en aquests moments durs de pandèmia, que entristeix i atemoreix, que genera dolor i mort, el llibre pot ser un instrument vàlid per comprendre el món i analitzar la situació actual.

No oblideu d’acostar-vos als llibres que alimenten la fe i la vida cristiana. Dediqueu temps a la seva lectura. Regaleu algun llibre d’aquesta mena als vostres familiars i amics i procureu que els petits de les vostres famílies valorin l’expressió escrita com una finestra que els obre al coneixement universal i com un fonament de les seves conviccions i de la seva fe.