Data: 23 d’octubre de 2022

Avui celebrem la Jornada Mundial per a l’Evangelització dels Pobles, dia en què, d’una manera especial, preguem pels missioners i col·laborem econòmicament en el sosteniment de l’activitat missionera de l’Església en aquelles zones on és menys present. Enguany commemorem els dos-cents anys del Diumenge Mundial de les Missions, que coneixem popularment com a DOMUND. En aquesta edició, el lema escollit ens remet a la crida que el Senyor va fer als apòstols: «Sereu els meus testimonis» (cf. Ac 1,8).

Al llarg de la història, ser testimoni de Crist mort i ressuscitat sempre ha estat difícil, especialment en moments de dificultat, afectats per guerres, per pandèmies, per crisis econòmiques… Davant la incertesa que generen aquestes situacions, podem tenir la temptació de culpar els altres de tot allò dolent que ens passa. Així, podem limitar-nos a cercar causes externes per eximir-nos de les responsabilitats. Fàcilment assenyalem com a responsable els polítics, els agents socials, els empresaris o altres gestors de la cosa pública i, fins i tot, Déu.

Anem dos-cents anys enrere i trobarem l’entranyable testimoni d’una jove, Pauline Marie Jaricot, una noia de família burgesa adinerada que va morir a la misèria després de sentir la crida de la fe i d’experimentar un canvi radical en la seva vida. Impressionada per la labor dels missioners i commoguda per les miserables condicions en què vivien, va idear un sistema de recaptació de diners per a les missions, una iniciativa oficialitzada l’any 1822 com a l’Obra de Propagació de la Fe. Aquesta jove francesa, que va ser beatificada el passat 22 de maig, es considera la precursora del DOMUND, l’obra missionera més coneguda del món.

Els missioners s’han estès pels cinc continents com a deixebles de Jesucrist per evangelitzar, és a dir, per oferir el testimoni del Senyor. Jesús els envia al món no només per dur a terme la missió, sinó també i, sobretot, per viure la missió. Ja ens ho deia el papa sant Pau VI en la seva exhortació apostòlica Evangelii nuntiandi: «L’home contemporani escolta amb més gust els testimonis que els mestres, i si escolta els mestres és perquè són testimonis» (EN 41).

Preguem pels missioners que treballen lluny de les seves llars. Preguem perquè siguin testimonis fidels a la crida del Senyor. Unim-nos a ells amb la nostra pregària intensa i amb la nostra col·laboració personal, material i econòmica. Us agraeixo de tot cor la vostra contribució en la col·lecta que, amb motiu del DOMUND, aquest diumenge es fa a les parròquies, centres de culte de la nostra arxidiòcesi i mitjans telemàtics*.

Benvolguts germans i germanes, donem gràcies al Pare per tot el que fan els missioners. Tots els que hem rebut els sagraments de la iniciació cristiana –Baptisme, Confirmació i Eucaristia– som cridats per Jesús a ser els seus deixebles i també els seus missioners. Siguem testimonis del Senyor al món amb la força de l’Esperit Sant.

 

*Podeu fer el vostre donatiu a: https://omp.es/haz-un-donativo/