La Conferència Episcopal Espanyola ha preparat sobre les immatriculacions una explicació molt exhaustiva, que us oferim en l’enllaç: https://conferenciaepiscopal.es/inmatriculaciones-iglesia-un-privilegio/

És un tema que avui preocupa l’opinió pública, i sobre el qual convé una bona explicació de com s’ha actuat des de les Diòcesis respecte de les immatriculacions.

La bona informació dissiparà les desinformacions o les fake news interessades.