Data: 1 d’octubre de 2023

Al llarg de la història de l’Església, molts homes i dones, especialment en moments intensos de treball i de discerniment, en concilis, sínodes, assemblees eclesials, han fet seva la pregària atribuïda a sant Isidor: «Adsumus, Sancte Spiritus», «Som aquí, Esperit Sant».

Des de l’octubre de 2021, quan va començar el camí del Sínode 2021-2024: «Per una Església sinodal: comunió, participació, missió», arreu del món, molts grups de cristians han iniciat els seus encontres de reflexió i diàleg amb aquesta pregària. Partint de l’experiència de fer camí junts i escoltant-se amb respecte els uns als altres, han volgut predisposar-se a l’escolta del veritable protagonista, l’Esperit Sant.

També a l’Arquebisbat de Barcelona, aquesta pregària ha acompanyat la nostra senzilla i sincera reflexió a partir d’una pregunta. Una pregunta que ha d’estar sempre present a les nostres parròquies, associacions i moviments: «Com es realitza avui, a diversos nivells (des del local a l’universal) aquest “caminar junts” que permet a l’Església anunciar l’Evangeli, d’acord amb la missió que li va ser confiada pel Senyor; i quins passos ens convida a fer l’Esperit per a créixer com a Església sinodal?». I és que créixer en sinodalitat continua sent un repte també per a tots, en la mesura que potencia la comunió entre nosaltres i amb Déu, cosa que ens permet ser evangelitzadors.

Aquesta setmana començaran al Vaticà els treballs de la primera sessió de l’Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, en la qual jo mateix participaré. El treball ja l’estem iniciant tots els participants de la propera Assemblea General amb uns dies previs de recés espiritual. A l’assemblea sinodal, volem seguir amb atenció el que ens digui l’Esperit, fent ressonar en el cor les paraules que el llibre de l’Apocalipsi, en els capítols dos i tres, adreça a les set comunitats d’Àsia: «Qui tingui orelles, que escolti què diu l’Esperit a les esglésies».

En efecte, la vetlla ecumènica de pregària i els tres dies de recés que hem tingut ens ajudaran a posar-nos en sintonia amb l’Esperit. Volem que sigui Ell qui inspiri i acompanyi la nostra reflexió i el discerniment, partint del que cada un de nosaltres porta al cor, fruit del treball realitzat a cada diòcesi d’origen.

Benvolguts germans i germanes, us demano que intensifiqueu la vostra pregària per tal que tots els participants en l’Assemblea General del Sínode estiguem ben oberts a les inspiracions de l’Esperit Sant, perquè sigui Ell qui ens guiï en el nostre treball. Que la comunió, la participació i la missió no siguin només paraules boniques, sinó els eixos sobre els quals giri la nostra Església, perquè sigui testimoni vivent del Crist en el nostre temps i en cada lloc del món: «Som aquí, Esperit Sant».