Els dies 31 de gener i 1 febrer de 2024, el Santuari de Loreto – Tarragona fou l’escenari de la Trobada del Servei Interdiocesà de Missions (SIM), reunit per debatre i reflexionar sobre les dimensions de la cooperació missionera a les diòcesis catalanes.

Presidida pel Bisbe auxiliar de Barcelona Mons. David Abadías, com a bisbe responsable per a les missions de la Conferència Episcopal Tarraconense, la trobada va iniciar-se amb una pregària per invocar la presència i l’acompanyament de l’Esperit Sant. Seguidament, es va compartir l’estat actual de cada delegació diocesana posant especial èmfasi en el fet que cadascú pot aportar i compartir al treball conjunt de la SIM, destacant la importància de l’escolta i l’acolliment, especialment per als delegats i delegades que hi participaven per primera vegada.

Seguidament, es dedicà un temps per al tema de la realitat de les dimensions de la cooperació missionera a les nostres diòcesis: present i futur. Es va analitzar l’estat de situació de les diferents dimensions a les diòcesis: la personal (vocacions), l’espiritual (oració), la col·laboració econòmica (campanyes-col·lectes), l’animació missionera (sensibilització).

Es constataren les realitats diverses que es viuen, atenent als diferents contexts, però no obstant això, el bisbe Abadías motivà a no quedar-se davant de portes tancades sinó a buscar les finestres obertes que se’ns presenten i que permeten dur a terme el servei que ha estat encomanat a cadascun.

A la tarda, Mn. Joan Solé, missioner del IEME del bisbat de Girona va impartir una xerrada de formació sobre “Les noves dimensions de l’animació missionera”, destacant que l’Església té la responsabilitat d’anunciar la bona notícia del Crist ressuscitat amb alegria i de manera decidida, sense por.

El segon dia d’aquesta trobada, es va rebre la visita de l’Arquebisbe Joan Planellas que va compartir una estona de treball, recordant que l’Església és missionera per naturalesa. la seva missió és Trinitària, el Déu que és amor, que es comunica, que es manifesta i que es revela en plenitud en el seu Fill Jesús és el que anunciem. El primer missioner és Crist, que surt de la Trinitat, que és enviat. D’altra banda, féu èmfasi en la dimensió de la catolicitat, l’anunci és per a totes les persones.

En aquest context, es va remarcar la importància d’intensificar la col·laboració entre les delegacions de missions de les diferents diòcesis i també amb d’altres delegacions locals d’una mateixa diòcesi per viure plenament aquesta dimensió missionera de l’Església.

Per a concloure, es van concretar diverses iniciatives d’animació missionera per continuar avançant en aquest camí a les diòcesis catalanes, entre elles, la celebració del Tren Missioner 2024, al mes d’octubre.