Data: 26 de juny de 2022

Aquest diumenge es clou a Roma el X Encontre mundial de les famílies. A la nostra diòcesi ens hi unim també amb la convocatòria de la Trobada diocesana de les famílies en el Santuari de la Mare de Déu de la Salut.

Com una gran família que som els diocesans, aquesta tarda Maria, la Mare de Déu i de l’Església, ens aplega per donar gràcies a Déu pel gran do de la família.

El papa Francesc va convocar l’any passat l’any “Família Amoris Laetitiae” amb motiu del cinquè aniversari de la publicació de l’exhortació apostòlica sobre la família que marca i orienta la pastoral familiar a l’Església en el futur. Aquest any va des del mes de març de 2021 al juny de 2022.

Durant aquest temps a l’Església s’ha reflexionat a través de grups de matrimonis en les parròquies i moviments sobre la importància de la família per a la pròpia Església i per la humanitat en general. La família és font d’alegria i té una gran força transformadora de l’amor humà a través del sagrament del matrimoni. Les famílies, a més, són cridades en el moment present a tenir una dimensió evangelitzadora i missionera en la nostra societat mostrant el veritable goig i l’alegria de formar part d’una comunitat viva d’amor i de servei.

En la reflexió que s’ha fet a nivell general s’ha constatat que cal ampliar la mirada i l’acció pastoral familiar, de manera que sigui una pastoral que esdevingui transversal, és a dir, que inclogui els esposos, els nens i els joves, i les persones grans, i que ofereixi itineraris formatius per totes les edats. A la nostra trobada diocesana d’aquesta tarda això es té en compte en les diverses propostes i dinàmiques que s’han preparat per les totes les edats, des dels més petits fins als més grans.

Un element important també ha estat la reflexió i l’acompanyament de les famílies que pateixen ferides i crisis, ja sigui per les implicacions de la situació econòmica, com també per les dificultats dintre el matrimoni. En aquest sentit des de la diòcesi s’ofereix acompanyament a les famílies a través del COF (Centre d’Orientació Familiar), i a través de lloables iniciatives com el Projecte Raquel, d’acompanyament a mares que han avortat, o de Casa Guadalupe, d’acompanyament a mares i famílies en precarietat que volen tenir els seus fills. L’acompanyament de les famílies, sigui quina sigui la seva situació, és un dels elements que cal potenciar en la vida de la nostra diòcesi.

Aquest any dedicat a la família ens fa prendre més consciència encara de la necessitat d’acompanyar les famílies, de potenciar la pastoral familiar a la diòcesi i d’implicar especialment les famílies en les estructures parroquials i diocesanes per tal que la família ocupi el lloc que li pertoca en la vida de l’Església. La família és una església domèstica, i l’Església, cada parròquia, moviment o institució i la mateixa diòcesi, ha de viure com una gran família, la família dels fills de Déu.

Us convido doncs a trobar-nos aquesta tarda com a gran família diocesana als peus de la nostra Mare, i aprofito l’avinentesa per agrair tot el treball que es fa des de la diòcesi per tal d’acompanyar, ajudar i potenciar la vida familiar.