Els dies 3 al 5 de gener del 2023 a Madrid, la Subcomissió de Seminaris va organitzar una Trobada de formació per a nous Formadors dels Seminaris d’Espanya. Va presidir la trobada Mons. Jesús Vidal, Bisbe auxiliar de Madrid i Administrador apostòlic d’Alcalà, i President de la Subcomissió de Seminaris de la CEE amb la col·laboració del Director del Secretariat Rv. Sergio Requena.

Van participar-hi prop de 30 sacerdots (rectors, formadors i directors espirituals del Seminari major i del menor). L’ambient va ser molt bo i van acollir amb molta gratitud les ponències i els diàlegs posteriors de la Trobada.

El lema per a aquesta trobada era: “Formar-se per a formar. Començar al Seminari”, i es van debatre amb diàleg diverses ponències sobre: fins específics del Seminari Menor; la biblioteca d’un formador; les qualitats d’un formador segons el nou Pla de formació; Objectius i mitjans de la formació pastoral; acompanyar en el procés de discerniment vocacional; i objectius i mitjans de la formació humana al Seminari.