Data: 21 de maig de 2023

El calendari d’activitats que a principis de curs prepara la nostra diòcesi té una data d’especial importància: la de l’Assemblea Diocesana, convocada pel dissabte que ve, dia 27, durant tot el matí, a la Casa de l’Església del carrer Acadèmia de Lleida. És una convocatòria oberta a tothom, que ens ajuda en la reflexió, en la revisió d’activitats i en el disseny de projectes pel futur de la diòcesi. Cada any hi ha una presència molt significativa -entorn de 250 persones- de laics, sacerdots i membres de vida consagrada, procedents de totes les parròquies i comunitats diocesanes, que es reuneixen per escoltar, per parlar i resar. És una cita molt esperada i es nota l’esforç que fan tots els sectors pastorals per participar-hi.

La temàtica de l’Assemblea varia cada any i s’adequa als plans pastorals que la diòcesi promou o s’ajusta al marc d’alguna orientació de l’Església universal en la qual el Papa demana la col·laboració a tots els catòlics. Aquest és el marc d’enguany, ja que continuem immersos en la iniciativa del Sínode de Bisbes que ha proposat el papa Francesc. Va ser anunciat l’any 2021 i acabarà l’octubre de l’any 2024 amb una característica especial: la pretensió que sigui un procés sinodal -caminar junts- molt participatiu. No hi tenen veu només els bisbes sinó que el Sant Pare ens ha demanat a totes les comunitats i persones de les diòcesis del món les aportacions i suggeriments que creguin oportuns per ajudar en la presa de decisions al final d’aquest procés. La proposta del Sínode és responsabilitat del Papa que, seguint les indicacions del Concili Vaticà II, indica un tema pastoral d’estudi que convé a tota l’Església. L’ensenyament, la vida i el ministeri dels sacerdots, la família, l’evangelització… han estat alguns dels temes proposats i s’han discutit durant unes setmanes del mes d’octubre pels bisbes, amb unes conclusions que es presenten al mateix Papa perquè elabori un document que orienti a tota l’Església. La novetat d’aquest Sínode radica en una preparació i participació de tots els catòlics amb un tema sorprenent a primera vista: és un Sínode sobre la sinodalitat, és a dir, com aplicar a la realitat concreta de les comunitats els principis de la comunió, de la participació i de la missió. Es vol combinar simultàniament els principis teòrics amb l’exercici pràctic de la vivència comunitària.

La nostra diòcesi hi ha participat amb interès durant tot aquest període. Es va anunciar als sectors pastorals, es va distribuir el material escrit en forma d’orientacions, va haver-hi reunions en els diferents arxiprestats i es va confeccionar un document que es va enviar als serveis centrals de la Conferència Episcopal Espanyola com a aportació diocesana amb la finalitat de preparar una resposta, fruit del conjunt de les diòcesis. El document Diocesà va ser objecte d’estudi, ponència i treball de grups a l’Assemblea de l’any passat. El document de la Conferència es va presentar en una magna reunió de 600 persones a Madrid uns dies després, el dissabte11 de juny, on van participar el bisbe i un grup de laics de la nostra diòcesi. El mes de febrer passat va haver-hi una trobada de les Conferències Europees a Praga -l’anomenada fase continental- com n’hi ha hagut en la resta de continents amb la finalitat de contrastar les diferents propostes perquè la Secretaria General del Sínode prepari el material de treballen vista l’any 2024.

Durant aquest curs s’ha continuat treballant-hi a la nostra diòcesi i el seu resultat serà objecte de diàleg en aquesta pròxima Assemblea, que hem titulat LA PARRÒQUIA SINODAL, CAMÍ DE FUTUR. Hi haurà una ponència de Mons. Vicente Jiménez, Arquebisbe emèrit de Saragossa i coordinador de totes les tasques sinodals de la Conferència i, posteriorment, un treball de grups i una presentació d’experiències sinodals de la nostra diòcesi. Quedeu tots convidats a participar-hi perquè tots som responsables de la marxa de la nostra Església.