Data: 12 de novembre de 2023

Benvolguts diocesans,

Com sabeu molt bé, durant tot el mes d’octubre vaig estar a Roma participant a l’Assemblea del Sínode dels Bisbes. Va ser un privilegi poder viure aquests dies al costat del Sant Pare i nombrosos bisbes de tot el món, així com al costat de molts sacerdots, religiosos i laics, que per primera vegada han participat com a membres de ple dret en el Sínode. A partir de la meva fe en Jesucrist i de la meva experiència com a bisbe vostre, he pogut aportar amb llibertat tot allò que em semblava convenient perquè la nostra Església creixés en comunió i participació, per a la missió d’anunciar Jesucrist. A això ens referim quan parlem de “sinodalitat” de l’Església.

Aquesta Assemblea que hem viscut no vol ser un esdeveniment aïllat, sinó que és part d’un procés, que implica tota l’Església i ens implica a tots en l’Església. Per això, és important que tots acollim la Síntesi dels treballs que s’ha fet pública i que, si ho desitgem, hi fem les nostres aportacions. Tenim temps fins a l’octubre del 2024, quan tindrà lloc la segona sessió d’aquesta Assemblea. Aleshores començarà la fase d’aplicació de les orientacions que en sorgeixin, una vegada siguin aprovades pel Sant Pare. Durant alguns diumenges aniré comentant alguns aspectes d’aquest document de Síntesi, perquè crec que val la pena que en coneguem les línies principals.

Aquesta Síntesi recorda que el camí sinodal té les seves arrels en la tradició de l’Església i que es desenvolupa a la llum del que diu el Concili Vaticà II sobre l’Església com a Misteri i com a poble de Déu, cridat a la santedat. En cert sentit, és un aprofundiment i concreció del que va dir el Concili sobre l’Església.

Tota la feina del Sínode és com una llavor plantada al camp de l’Església, ens va dir el P. Radcliffe en una de les meditacions. Aparentment és una cosa molt petita, però té un enorme dinamisme, que és imprevisible, un dinamisme destinat a donar vida. Amb la guia de l’Esperit Sant, aquesta llavor sembrada donarà fruits de renovació per a la vida de l’Església i de creixement en el compromís missioner de tot el poble de Déu.