Data: 7 de maig de 2023

Benvolguts germans,

A l’Exhortació “Evangelii Gaudium” el papa Francesc subratlla que a l’evangelització cal usar un llenguatge que sigui senzill, positiu i propositiu.

En primer lloc, les paraules i el llenguatge que utilitzem a la predicació i a la catequesi han de ser clares, directes i senzilles. Si fem servir un llenguatge excessivament tècnic correm el risc de parlar al buit. La major part de la gent no comprèn les paraules i els tecnicismes de la teologia. A l’evangelització hem d’adaptar-nos al llenguatge comú de les persones que ens escolten. Per això, cal escoltar molt, compartir la vida de la gent i prestar-los atenció (cf. EG 158).

En un important discurs a l’episcopat brasiler, el papa Francesc demanava conjugar la “gramàtica de la simplicitat” i deia: “de vegades perdem els que no ens entenen perquè hem oblidat la senzillesa, agafant de fora també una racionalitat aliena a la nostra gent. Sense la gramàtica de la simplicitat, l’Església es veu privada de les condicions que fan possible ‘pescar’ Déu en les aigües profundes del seu misteri” (27-7-2013).

Una altra característica del llenguatge és la positivitat: “no diu tant allò que no s’ha de fer, sinó que proposa allò que podem fer millor” (EG 159). Quan s’indica una cosa negativa, ha de ser sempre per mostrar allò positiu. No es pot parlar més de la llei que de la gràcia (cf. EG 38) perquè aleshores es genera la crítica o el rebuig. Parlar de manera positiva dona esperança, orienta el futur i no ens deixa tancats en la negativitat.

Finalment, és important que la nostra predicació i el nostre llenguatge tingui el to de proposta i no pas d’imposició. La presentació de la fe no pot ésser mai impositiva, sinó que ha de tenir el caràcter de proposta, d’oferta de vida. No ens hem de mostrar com a profetes de calamitats ni com a jutges implacables: “és bo que puguin veure’ns com a alegres missatgers de propostes de superació, custodis del bé i de la bellesa que resplendeixen en una vida fidel a l’Evangeli” (EG 168). La nostra missió és proposar a totes les persones, amb humilitat i alhora incansablement, l’esdeveniment Jesucrist com a bona notícia per a la seva vida i per al nostre món.