Data: 20 de juny de 2021

Benvolguts,

El temps avança i ara em correspon presentar-me com a Administrador Diocesà de la diòcesi de Terrassa, a més de ser el Bisbe auxiliar que ja coneixeu. El trasllat inesperat del que durant tants anys ha estat el nostre bisbe i pastor, Mons.  Josep Àngel Saiz Meneses a l’Arxidiòcesi de Sevilla, ha provocat certament alguns canvis que fa uns mesos segurament no havíem ni tan sols imaginat, i entre ells el del nomenament d’un administrador diocesà. En un primer moment ho ha sigut el bisbe Josep Àngel i actualment un servidor. L’administrador Diocesà exerceix les funcions del bisbe, amb algunes limitacions, i fins que el Sant Pare vulgui nomenar un bisbe definitiu.

L’Església, que és mare, té previst des d’antic aquest tipus d’esdeveniments, i en concret està previst i regulat pel Codi de Dret Canònic el que cal fer en el cas del trasllat d’un bisbe.

Així, s’estableix que un cop hagi cessat el bisbe o l’administrador diocesà, s’ha de convocar i reunir el Col·legi de Consultors, que és un òrgan col·legial que habitualment col·labora amb el bisbe i l’assessora en determinats assumptes, i que en el cas del trasllat del bisbe ha d’escollir un administrador diocesà.

Això és el que aquesta setmana ha succeït, i un servidor ha estat escollit com Administrador Diocesà de Terrassa. Em presento doncs, com us deia, a vosaltres com el vostre Administrador Diocesà fins que tinguem un bisbe definitiu.

I a més de presentar-me a vosaltres i a tota la diòcesi de Terrassa, us demano pregàries com a primera actuació meva. Que fem pregàries a les parròquies, a les comunitats religioses i cristianes de tot tipus, que preguem per l’actual Arquebisbe de Sevilla, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, per aquest nou Administrador Diocesà de Terrassa, i també i sobretot per aquell que la Providència divina vulgui enviar-nos com a Bisbe residencial en el moment que així ho vulgui disposar el Sant Pare.

Sapigueu tots, preveres, diaques, seminaristes, membres de la vida consagrada i laics de la diòcesi de Terrassa que teniu la seguretat de la meva pregària, i la meva disponibilitat per tots vosaltres i per les vostres intencions per continuar treballant en el desenvolupament de la vida de la nostra diòcesi a través de les parròquies, comunitats religioses, delegacions, consells, moviments i institucions religioses.