Data: 28 de novembre de 2021

Advent és una paraula llatina que significa arribada. En el món antic aquest terme s’utilitzava per designar la visita d’un rei o d’un funcionari reial a alguna província. Els cristians van assumir aquesta paraula per referir-se a la vinguda de Jesucrist. Per als cristians, Crist és el Rei de reis, el Senyor de senyors, (cf. Ap 17,14) que ha arribat a la nostra vida per omplir-la d’alegria.

L’Advent ens prepara per rebre la més bella de totes les notícies. Jesús és l’enviat del Pare que ha vingut al nostre món per  lliurar-nos la seva vida. Déu es fa petit i pobre, i ve a veure’ns per quedar-se amb nosaltres.

Voldria proposar-vos la lectura d’una carta de sant Pau que ens pot ajudar a preparar aquest temps d’Advent. És un fragment de la primera carta als Tessalonicencs, en la qual l’Apòstol ens convida a estar atents a la vinguda del Senyor amb fe, esperança i amor (cf. 1 Te 5, 8-11).

Aquest temps litúrgic ens prepara interiorment per contemplar com la fe cristiana va començar de la manera més fràgil possible. Déu es manifestarà com un nen pobre i desvalgut per Nadal. I és precisament aquest petit nen el que ens convida a posar la nostra vida en mans de Déu. Obrim el cor al Senyor i demanem-li que ens ajudi a tenir fe, com aquell bon pare del qual ens parla l’Evangeli: «Crec, però ajuda la meva poca fe!» (Mc 9,24).

Advent és també un temps d’esperança. En alguns moments de la nostra vida podem sentir-nos inundats pels dubtes, per la tristesa o per la por. No temem. Jesús ha vingut per a retornar-nos l’esperança. Amb ell sempre tornarem a posar-nos drets. Amb Crist sempre podrem dir al Pare: «Guarda’m, Déu meu, en tu trobo refugi» (Sl 15,1).

La Litúrgia d’Advent ens recorda que Jesús és l’Emmanuel, el Déu amb nosaltres. Jesús vol estar amb nosaltres, perquè ens estima i perquè vol compartir les nostres alegries i tristeses. En l’inici d’aquest temps de gràcia, demanem-li que ens faci estar atents per escoltar la veu dels més vulnerables, que estan més a prop nostre del que pensem. Sapiguem posar-nos al servei de tots els homes i dones, portant-los també la Bona Nova de l’Evangeli.

L’Advent és, sobretot, un temps d’alegria. Una veritable alegria que, com deia el papa Benet XVI, ve de «sentir que un gran misteri, el misteri de l’amor de Déu, visita i satisfà la nostra existència personal i comunitària». I afegeix amb gran saviesa: «per alegrar-nos, no només necessitem coses, sinó també amor i veritat: necessitem el Déu pròxim que escalfa el nostre cor i respon els nostres anhels més profunds. Aquest Déu s’ha manifestat en Jesús, nascut de la Mare de Déu.» (Àngelus, 13-XII-2009).

Benvolguts germans i germanes, Advent és un temps d’espera confiada. Deixem que, durant aquestes quatre setmanes, Déu entri a les nostres vides i les ompli de fe, esperança i amor per poder contemplar amb profunda alegria el Misteri del Nadal.

Us desitjo a tots un bon i profitós temps d’Advent.