Data: 3 de desembre de 2023

Benvolguts germans,

En el document de la Síntesi del Sínode, que estem comentant, s’insisteix que hem de ser una Església que escolta i acompanya. Com a comunitat hem d’estar a l’escolta, en primer lloc, de la Paraula de Déu, que és la que ens convoca i aplega com a Església. Però alhora hem d’estar a l’escolta dels altres. Escoltar l’altre és respectar-lo i reconèixer-ne la seva dignitat.

Ara bé, per escoltar així cal estar disposats a descentrar-se (treure’s un mateix del centre) per deixar espai a l’altre. Escoltar significa assumir les actituds de Jesús respecte de les persones que es trobava. Ell no feia distincions ni actuava amb prejudicis. Són moltes les persones del nostre món que volen tenir veu i ser escoltades. En l’Assemblea sinodal es va parlar de les víctimes de tota mena d’abusos (sexuals, espirituals, econòmics, de poder o de consciència), dels que viuen en solitud, de les persones que viuen en exclusió i marginació, i també dels que, per raons diferents, s’han sentit marginats o exclosos de l’Església. L’Església ha d’escoltar tothom i oferir-los una acollida incondicionada. “Això no significa –s’aclareix en la Síntesi– abdicar de la claredat en la presentació del missatge de salvació de l’Evangeli, ni avalar qualsevol opinió o posició. El Senyor Jesús obria nous horitzons a aquells que escoltava incondicionalment i estem cridats a fer el mateix per compartir la Bona Nova amb aquells que trobem”.

No partim de zero en aquest servei d’acollida i acompanyament. Ja hi ha a l’Església moltes institucions i estructures que es dediquen a acollir, com Càritas, i a acompanyar, com la pastoral que es fa amb els malalts, amb els ancians, els emigrants o els presos. Cal potenciar aquestes accions i vincular-les més i més a la comunitat cristiana, perquè han d’ésser expressió de l’actitud d’acolliment de tota la comunitat.

Finalment, convé tenir en compte que per garantir aquesta escolta caldrà que alguns batejats assumeixin aquesta missió. Per això, el Sínode va proposar instituir un “ministeri de l’escolta o de l’acompanyament”, que podria ser conferit a alguns batejats als quals s’encomanaria de manera estable la missió d’escoltar, no en nom propi sinó en el de tota l´Església.