Data: 7 de gener de 2024

Estimats diocesans,

En el seu baptisme, Jesús es revela com l’ungit de Déu, és a dir, el Messies. Llegim avui, a l’evangeli de sant Marc, que quan Jesús emergia de l’aigua del Jordà, l’Esperit de Déu va baixar sobre ell com un colom (1, 10). En un discurs que trobem al llibre dels Fets, sant Pere diu que “Déu va ungir Jesús amb l’Esperit Sant i amb poder” (10, 38). Explica sant Ireneu: “Qui ha ungit, és el Pare. El que ha estat ungit, és el Fill, i ho ha estat en l’Esperit que és la Unció” (Ad. Haer. 3,18, 3). Amb les seves obres i paraules, Jesús manifestarà que actua sempre mogut per l’Esperit de Déu.

Doncs bé, també nosaltres en el nostre baptisme vam ser ungits per l’Esperit Sant, consagrats pel Pare i incorporats a Crist, el Messies. El nostre nom de “cristians” significa “els ungits”, una paraula que té el seu origen en el nom de Crist, que és l’ungit per l’Esperit Sant. L’últim Sínode ha accentuat molt la importància del baptisme, que és la font de vida d’on brolla la dignitat de cadascun dels cristians i el dret de tots a participar activament en la vida i missió de l’Església.

La unció rebuda al baptisme ens capacita per a participar en la vida de l’Església. Abans de qualsevol distinció de carismes i ministeris, abans del fet que un sigui prevere i un altre laic, hi ha la realitat que tots hem rebut el mateix baptisme. Sant Pau escriu que “tots nosaltres hem estat batejats en un sol Esperit per a formar un sol cos” (1Cor 12,13). La unció de l’Esperit, rebuda en el baptisme i la confirmació, atorga als creients la capacitat per a discernir quins han de ser els camins de l’Evangeli en el món present i aportar el seu criteri a la vida de l’Església.

Ara bé, la força de l´Esperit Sant condueix a evangelitzar. La unció que hem rebut no és per desar-la, sinó per impulsar-nos a la missió. Tots els batejats som responsables de la missió i hem de contribuir a què les nostres comunitats creixin en esperit missioner. El Sínode insisteix en què tots som “corresponsables” i, cadascú segons el propi carisma i vocació, tots hem estat cridats a anunciar l’Evangeli.

La festa del baptisme del Senyor, que avui celebrem, és una bona ocasió perquè redescobrim la importància del nostre baptisme, que ens ha fet corresponsables a la vida i a la missió de l’Església. Una festa en la que, a més, enguany s’hi escau el setè aniversari de la meva ordenació com a bisbe. Us convido a unir-vos a la meva acció de gràcies a Déu i a pregar per mi, perquè el meu ministeri sigui fecund.