Data: 16 de gener de 2022

«Un lloc primer i essencial d’aprenentatge de l’esperança és la pregària», escrivia el papa Benet XVI en la seva encíclica Spe salvi, dedicada a reflexionar sobre l’esperança cristiana. «Quan ja ningú no m’escolta, Déu encara m’escolta. Quan ja no puc parlar a ningú ni invocar a ningú, sempre puc parlar amb Déu», afegia el Papa. Encara que també recordava altres «llocs d’aprenentatge i d’exercici pràctic de l’esperança» entre els quals esmentava l’acció i el sofriment, perquè «tota actuació seriosa i recta de l’home és esperança en acte.» (N 31-35)

Aquests pensaments semblen ben oportuns quan els cristians estem cridats a ser signes d’esperança en un temps ple d’incerteses i temors com el que estem vivint. Un any més, el Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians i el Consell Mundial de les Esglésies, han publicat els textos per a la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que s’escau cada any del 18 al 25 de gener.

Sempre es confia la preparació dels textos de la Setmana de Pregària als cristians d’algun país o zona del món. Aquest any l’encàrrec ha anat cap a l’Orient. Justament, la llum del sol ens arriba cada dia des de l’Orient (ex oriente lux), des d’on també ha vingut la llum de Jesucrist. El lema que ha triat el Consell de les Esglésies de l’Orient Mitjà, amb seu a Beirut, s’inspira en un fragment de l’Evangeli segons sant Mateu: «On és el rei dels jueus que ha nascut? Hem vist sortir a l’Orient la seva estrella i venim a adorar-lo» (Mt 2,2). La idea principal és que l’estrella apareix com un do, com a signe de la presència de Déu entre nosaltres i que la llum veritable és la de Jesucrist, que ens il·lumina el camí cap a Déu i cap a la salvació.

La missió de l’Església en el nostre temps és anunciar la Paraula de Déu i, a través de les accions pastorals i socials, donar a conèixer el missatge de Jesucrist al món. Jesucrist ens recorda que una de les millors maneres d’evangelitzar és vivint la comunió. Per això, vol que tots els cristians ens esforcem a promoure un diàleg fratern amb les persones d’altres confessions i religions. No els hem de veure com rivals ni competidors. Tradicionalment els mags de l’Orient han simbolitzat la diversitat; són uns personatges que representen totes les cultures, tradicions i religions.

Entre tots, anglicans, evangèlics, ortodoxos i catòlics…, podem millorar el nostre món. Ho podem aconseguir amb la pregària, però també amb voluntat i ganes, i sempre comptant amb l’ajuda de l’Esperit Sant.

Benvolguts germans i germanes, us animo a participar en la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, tant amb la pregària personal com participant en els actes que les parròquies i altres centres de culte organitzen. Preguem perquè siguem tots u. Com deia el papa Sant Joan Pau II, «en la pregària ens reunim en el nom de Crist que és u. Ell és la nostra unitat.» (Ut unum sint 23). Que santa Maria, estrella de la nova evangelització, ens ajudi a viure units i a buscar sempre la unitat.