El divendres 26 de febrer va tenir lloc la cinquena edició de la Jornada dedicada als Animadors de la Fe dels Esplais Cristians (MCECC), enguany davant la situació de la pandèmia. Una trobada feta en format telemàtic. Hi van participar més d’una cinquantena de monitors i monitores de diferents esplais de Catalunya que formen part de la Coordinadora. La trobada va comptar amb un moment d’interioritat, de recolliment, d’aprenentatge al voltant de la fe.

En un primer moment Miquel Àlvarez, consiliari del MCECC, va aportar una reflexió a partir del text neotestamentari de la Paràbola del Sembrador que va anar desgranant i compartint amb tots els assistents, al voltant del sembrador i de la llavor plantada i d’unes reflexions espirituals que va oferir. Tot seguit i al voltant de la pregunta plantejada pe a la trobada: “Hi ha mil maneres de viure la Fe, ¿quina o quines t’identifiquen?” es van oferir cinc tallers diferents per a aprofundir-hi, uns tallers sobre: Buscador/a de la veritat; Creador/a del canvi; Arrelat/da en l’amor; Constructor/a del futur; Protector/a de l’esperança. Podeu veure amb més profunditat aquests tallers i les seves dinàmiques:  (https://www.peretarres.org/arxius/mcec/animaciofe/Dossier_Fitxes_NAAF21.pdf).

Després de retrobar-se tots els participants va tenir lloc una reflexió final i tot seguit una pregària a la Mare de Déu de l’Alegria. Ara hi ha el treball de fer arribar el que s’ha viscut als diferents centres del lleure (esplais i agrupaments) dels bisbats de Catalunya, una tasca que a més de dur a terme els animadors i animadores i també els consiliaris, treballaran des dels Equips de la Fe.