Data: 15 de maig de 2022

El camí del Sínode Diocesà és llarg i intens. Des del setembre de l’any 2018, quan es va signar el decret de convocatòria, les diferents etapes s’han anat desenvolupant amb normalitat, excepte l’etapa dels grups sinodals a causa de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. Aquest entrebanc ens ha obligat a perllongar un any més el calendari previst inicialment. Tot i això, hem de constatar que el nostre Sínode per l’Esperança, honorant el seu nom, ha continuat amb força. Els grups sinodals estan acabant el treball encomanat, fent reflexions i propostes que constaran en l’Instrumentum laboris que serà la base de les tasques de l’Assemblea Sinodal.

Moltes persones de la nostra diòcesi han rebut o rebran aquests dies una carta meva en què se’ls comunica la seva elecció o nomenament per a formar part de l’esmentada assemblea, la qual començarà a caminar, si Déu vol, el setembre vinent. Aquesta assemblea es constitueix, segons el dret universal de l’Església i el propi reglament del nostre sínode, amb membres de la diòcesi, tant laics i religiosos com diaques i sacerdots, els quals tenen el dret i deure de participar-hi. El Sínode Diocesà —i en particular l’Assemblea Sinodal— és l’instrument per excel·lència per a donar ajut al bisbe en la determinació de la pastoral a seguir, a fi que la nostra Església de Vic continuï essent portadora de Crist als homes, amb fidelitat a l’encàrrec rebut en el camí que recorre segle a segle. El Sínode Diocesà és al mateix temps, doncs, un acte de govern i un esdeveniment de comunió.

Soc conscient de l’esforç que la participació en l’Assemblea Sinodal demana a tots els seus membres. Solament des de l’estima a Crist i a la seva Església es pot entendre aquesta dedicació. Tenir una clara consciència que la missió de l’anunci de l’Evangeli és cosa de tot cristià i, al mateix temps, la certesa que Crist és viu entre nosaltres i ens dona el seu Esperit, ens farà viure el goig de la comunió en la recerca de nous camins per a la missió en els pobles i ciutats del nostre bisbat.

Les sessions de treball de l’assemblea es desenvoluparan en format de dissabte, matí i tarda, incloent-hi temps de pregària i de diàleg entorn dels temes proposats. Als qui hi participaran se’ls demana valentia per a parlar i caritat per a escoltar. La Paraula de Déu, que és Crist, ha de ser entronitzada en cada reunió; aquesta és la identitat més pregona de l’Assemblea Sinodal.