Data: 16 de maig de 2021

Avui, en la solemnitat de l’Ascensió del Senyor, celebrem la 55a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Per al lema d’aquesta Jornada, el papa Francesc s’ha inspirat en un verset de l’Evangeli de Joan: «Vine i ho veuràs» (Jn 1,46). Amb el seu missatge, el Papa esperona els periodistes a escriure des del lloc dels fets, a comunicar sempre fidels a la veritat, a informar sense basar-se en rumors ni en el que potser han sentit a dir.

El Sant Pare anima els professionals de la comunicació a aixecar-se de la cadira, a «desgastar les soles de les sabates», a anar a veure el que passa, a parlar amb les persones i a escoltar-les. I és precisament així, diu el Papa, com també s’ha comunicat la fe cristiana, a partir dels primers encontres de Jesús amb els seus deixebles a la vora del riu Jordà i del llac de Galilea, a partir de l’experiència personal. Aquesta és la base de l’autèntica comunicació i hauria de ser el model a seguir pels periodistes i comunicadors.

En aquest temps de distanciament social a causa de la pandèmia, la comunicació entre les persones és fonamental. En aquestes circumstàncies, els mitjans de comunicació s’esforcen a explicar-nos la realitat diàriament, són els intermediaris necessaris entre les persones i la realitat. Però és molt important que els comunicadors siguin agents d’esperança que recullin les notícies esperançadores que molt sovint passen desapercebudes. Cal comunicar al món el servei al bé comú de molts homes i dones.

Els mitjans de comunicació han evolucionat molt els últims anys, gràcies a la tecnologia. La informació vola per les xarxes, es comparteix a gran velocitat, la immediatesa s’imposa quan es tracta de comunicar, la notícia adquireix un valor afegit si és comunicada amb rapidesa. De vegades, sembla que ens fixem més en el quan que en el què. D’informació no ens en falta, però malauradament també hi ha molta confusió i desinformació. El Papa ens alerta del mal ús que es pot fer de les noves tecnologies i, com a consumidors d’informació, ens recorda que tots som cridats a ser testimonis de la veritat, a verificar-ne la veracitat abans de compartir-la, a no deixar-nos portar pels titulars.

En qualsevol societat democràtica, les notícies haurien d’ajudar-nos a conèixer la veritat. Per això, les empreses que es dediquen a la comunicació caldria que mai oblidessin que, per damunt dels seus interessos legítims, tenen el deure de posar la persona en relació amb la veritat. Lamentablement, constatem que, sovint, no es contrasten les notícies i trobem moltes veritats falses o mitges veritats que perjudiquen l’honor de la persona. A l’Evangeli de Joan llegim: «Coneixereu la veritat i la veritat us farà lliures» (Jn 8,32).Tots tenim el dret a ser lliures; per ser-ho i escollir el bé, necessitem conèixer la veritat.

Benvolguts germans i germanes, sense veritat no podem ser persones lliures. Prego per tots els periodistes i professionals de la comunicació, i demano la intercessió del seu patró, sant Francesc de Sales, perquè els ajudi a ser promotors de comunitats més cohesionades, més ben informades i més lliures.