El Santuari de Santa Maria del Collell (Bisbat de Girona) acollí un total de 150 catequistes reunits el cap de setmana del 10 al 12 de novembre per a participar en la formació anual organitzada pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears (SIC).

El primer dia de les Jornades començà amb la salutació de Mons. Francesc Conesa, bisbe de Solsona i encarregat del SIC, donant la benvinguda a tots els participants, agraint l’acollida de diòcesi de Girona i presentant les jornades de formació que versaven sobre tres funcions del catequista: “Testimoni, mestre, acompanyant”.

Després de la salutació de Mn. Joan Àguila, director del SIC, es donà la paraula a D. Francisco Julián Romero Galván, Director de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferència Episcopal Espanyola perquè presentés el Catecisme “Buscad al Señor”, un catecisme destinat als adults i per a la revitalització de la vida cristiana que ha rebut recentment el vist-i-plau per part del Dicasteri per a l’Evangelització de la Santa Seu.

La darrera activitat del primer dia fou la projecció de dos episodis de la sèrie “The Chosen” (Els elegits) per donar a conèixer aquest material audiovisual que pot ser utilitzat en algunes sessions de catequesi.

El segon dia de les Jornades inicià amb la pregària de laudes i la celebració de l’Eucaristia presidida per Mons. Francesc Conesa i, abans de la primera ponència del dia, Mn. Joan Amich, en nom del Bisbat de Girona, saludà els catequistes.

Fou D. Miguel López Varela, delegat de catequesi de l’Arquebisbat de Santiago de Compostela, qui explicà i detallà la identitat i la missió del catequista com a Mestre, Testimoni i Acompanyant. Després de la seva ponència s’organitzà el treball de grups i la conseqüent posada en comú.

La formació de la tarda s’inicià amb el testimoni de diversos catecúmens i de catequistes d’infants, d’adolescents i joves.

La ponència de la tarda va anar a càrrec de Mons. David Abadías, bisbe auxiliar de Barcelona, sobre “El catequista en la història de l’Església” i seguidament una breu reunió de grups ajudà als catequistes a compartir quina és la seva història personal com a catequista.

En acabar el dia hi hagué una vetlla de pregària al Santuari de la Mare de Déu del Collell preparada i conduïda per dos seminaristes de Girona que se centrà en la vocació dins d’aquest mes de pregària per les vocacions.

La primera ponència del diumenge va anar a càrrec de Mn. Sergio Adan que tractà sobre “El catequista en l’Església” i, seguidament, D. Francisco Julián Romero presentà i explicà què representa la institució del ministeri del catequista en l’Església.

L’Eucaristia dominical celebrada al Santuari del Collell amb la comunitat cristiana que s’hi reuneix habitualment i el cant de l’hora dels adéus clogueren les jornades de formació.