Del 21 al 25 de novembre, els bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) han celebrat la seva 120a Assemblea Plenària a Madrid, durant la qual s’ha escollit el nou Secretari General de la CEE per al període de 2023 a 2027, Mons. Francisco César García Magán, bisbe auxiliar de Toledo, que agafarà el relleu a Mons. Luis Argüello García.

Mons. García Magán és llicenciat en Teologia Dogmàtica per la Pontifícia Universitat Gregoriana (1999) i doctor en Dret Canònic per la Pontifícia Universitat Lateranense. De la seva trajectòria cal destacar que ha estat oficial de la Secretaria d’Estat de la Santa Seu i també secretari i conseller de les Nunciatures Apostòliques a Colòmbia, Nicaragua, França i Sèrbia. Per altra banda, el 15 de novembre de 2021 va ser nomenat bisbe auxiliar de Toledo, rebent la consagració episcopal el 15 de gener d’aquest 2022.

Al llarg d’aquesta 120a Assemblea s’han tractat, també, diversos temes de rellevància. Per una banda, el Servei de Coordinació de les Oficines de Protecció de menors ha presentat l’esborrany del Protocol marc de prevenció i actuació en cas d’abús. Així mateix, la Comissió Episcopal per al Clergat i Seminaris ha presentat les modificacions de les normes sobre el Diaconat Permanent. Així mateix, s’ha informat sobre la visita pastoral als seminaris majors de l’Estat.

Des de la Comissió Episcopal per als Laics, la Família i la Vida s’han exposat els preparatius per la Jornada Mundial de la Joventut que tindrà lloc a Portugal l’estiu de l’any vinent. I des de la Comissió Episcopal per a l’Evangelització, la Catequesi i el Catecumenat s’ha presentat en nou Catecisme per a Adults i l’esborrany de les Orientacions sobre els Ministeris Instituïts: Lector, Acòlit i Catequista, que s’ha elaborat conjuntament amb la Comissió Episcopal per a la Litúrgia.

Entre altres, també s’han aprovat la proposta de constitució i distribució del Fons Comú Interdiocesà i els pressupostos de l’any 2023.