El Centre Tarraconense El Seminari ha acollit, aquest dimecres dia 30 de novembre, l’assemblea general de Càritas Catalunya, a la qual han assistit  els equips directius de les deu Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya. La reunió ha començat amb una meditació i una pregària de sant Vicenç de Paül, patró de les institucions de caritat, i s’ha convidat a treballar partint d’una mirada i una acció realistes i amoroses.

L’arquebisbe Joan ha donat la benvinguda als membres de l’assemblea i ha explicat els orígens de l’Església de Tarragona. Amb el martiri dels sants Fructuós, Auguri i Eulogi i la probable estada i predicació de sant Pau a Tarragona, Mons. Planellas ha destacat que «l’Església de Tarragona és una Església apostòlica».

Per altra banda, ha encoratjat els participants a «no cansar-se mai de posar-nos al costat de les persones més necessitades». Així mateix, ha assegurat que «ho hem de fer per mandat de Crist mateix, amb humilitat i sent generosos». El Sr. Arquebisbe ha recordat, també, la recent aprovació unànime dels estatuts de Càritas Espanyola per part dels bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola. «La mateixa comunió que hi ha d’haver amb el cos de Jesús ha de ser-hi amb els germans», ha conclòs Mons. Planellas.

La reunió ha comptat també amb la participació del bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Javier Vilanova, per delegació del cardenal Omella, bisbe delegat de Càritas Catalunya. El bisbe Javier ha recordat que la nostra missió «és tot per amor a Crist» i que «la comunió que vivim amb el Crist ens dona força, així com la comunió que sentim entre nosaltres». En aquest sentit, ha expressat que «l’amor a Crist es concreta en iniciatives com les que desenvolupa Càritas».

Salvador Grané, director de Càritas diocesana de Tarragona, ha fet referència al model de treball per comissions que s’ha implementat en els darrers anys a Càritas Catalunya, i ha destacat que «ens estimula a la implicació i al sentiment de pertinença a l’entitat». Per altra banda, ha parlat de la situació d’emergència social latent que viu la nostra societat i que «castiga doblement les persones més desafavorides». «Ens hem de preparar per afrontar-la i acompanyar les persones en la seva integritat», ha afirmat.

Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, ha volgut posar de manifest que «el relleu a les nostres Càritas continua vigent», i ha assenyalat les noves incorporacions que avui han participat per primera vegada en l’assemblea.

Abans de l’aprovació de l’acta de la darrera reunió, s’han fet dues intervencions telemàtiques, una de Miriam Feu, del Grup de treball d’anàlisi social de Càritas Catalunya, per explicar les novetats del proper informe Einsfoessa Catalunya. I una altra d’Itziar Bravo, que ha explicat detalladament la Campanya de Nadal i la Campanya de targetes alimentàries “Jo com tu”.

A continuació, Francesc Roig ha explicat i compartit diferents informacions que atenyen a Càritas i a la seva tasca, reunions amb l’administració, la presència i el treball als òrgans de Cáritas Española i altres activitats desenvolupades durant aquests mesos. L’administrador de Càritas Catalunya ha ofert informació dels comptes de Càritas que han portat a un diàleg entre les diferents Càritas diocesanes, s’ha fet un seguiment del pressupost així com de les previsions econòmiques. També ha intervingut en el plenari Ferran Casamitjana, que ha desplegat l’Informe del Comitè Ètic i l’ha seguit en la seva exposició Agustí Adell amb informació del nou model de distribució d’aliments a partir de la noves disposicions desplegades per la Unió Europea. També s’ha fet la proposta per la seva aprovació del Calendari de reunions de Càritas Catalunya pel proper any 2023. Fran Quirós ha apuntat unes primeres propostes per ser treballades en l’àmbit del desenvolupament de les persones en les Càritas Diocesanes.

Per acabar la reunió el bisbe Vilanova ha valorat molt positivament la tasca que s’ha fet al llarg del matí, des d’un sentit de treball comú entre tots els assistents. La pregària de l’avemaria per part de tots ha donat per acabada la reunió i després s’ha compartit el dinar.