Congregació per al Clergat i Secretaria general per al Sinode
19 de març de 2022

Descarregar document