Avui dilluns, 12 de desembre, a primera hora de la tarda, a la Cúria Diocesana de Tortosa, el Col·legi de Consultors de Tortosa ha elegit Mn. Josep Lluís Arín Roig com a Administrador Diocesà. El Col·legi de Consultors el formen nou sacerdots designats legítimament pel bisbe i presidits pel Consultor de més edat en ordenació sacerdotal. Mn. Arín ha estat escollit en primera votació, ha acceptat l’elecció i ha assumit el càrrec, emetent la professió de fe davant el Col·legi de Consultors.

Amb la presa de possessió de Mons. Enric Benavent com a arquebisbe de València el dissabte 10 de desembre, la diòcesi de Tortosa resta amb “seu vacant”. La Seu episcopal de Tortosa serà vacant, desocupada i no hi haurà bisbe propi. A partir d’avui, però, compta amb un administrador diocesà. El gran criteri d’actuació per l’Administrador Diocesà és que “mentre la Seu és vacant, res no s’ha d’innovar” (CIC 428), no es pot innovar-canviar el rumb de la vida i acció pastoral, però sí s’han de mantenir i activar tots els objectius pastorals legítimament marcats a la Diòcesi. L’Administrador Diocesà no pot realitzar cap acte que pugui causar un perjudici a la Diòcesi i cessa el seu càrrec quan el nou bisbe pren possessió de la Diòcesi.

Mn. Josep Lluís Arín i Roig va néixer l’1 de juliol de 1949. Va ser ordenat prevere a la Catedral de Tortosa el 17 de juny de 1973. És llicenciat en Sagrada Escriptura pel Pontifici Institut Bíblic de Roma (juny 1981) i ha ocupat els següents càrrecs: Vicari General i Moderador de la Cúria, Canonge Lectoral de la Catedral de Tortosa, Degà del Capítol Catedral, Membre del Consell Episcopal i dels Consells de Presbiteri i de Pastoral, Membre del Col·legi de Consultors, Professor del Seminari i de l’ISCRD “Sant Agustí” (Institut Superior de Ciències Religioses a Distància), Rector de la Parròquia Sant Crist del Sagrari de la Catedral de Tortosa, Consiliari del Patronat Escolar Obrer “Sagrada Família” i Consiliari de l’Espai Patronat.