El Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears (SIC) continua apostant per una catequesi presencial i comunitària per al procés d’iniciació cristiana d’infants, adolescents i joves (0-16 anys) i adults, salvaguardant sempre les mesures de prevenció i higiene. La catequesi, afirmen, és un servei de la comunitat parroquial equiparable a les activitats educatives de caire social i del lleure, no una activitat extraescolar.

Per aquest motiu proposen algunes mesures per aquest proper curs que caldrà adaptar a cada realitat i que estaran subjectes als canvis que l’actualitat sanitària vagi exigint. També insisteixen en la importància de l’ús de les noves tecnologies digitals per complementar la catequesi i/o realitzar-la en les situacions en les quals no sigui possible fer-la en la comunitat parroquial.

Es recomana començar la catequesi després de la festivitat del Pilar perquè hi hagi més marge de temps per valorar els protocols escolars. Aquest temps previ s’aprofitarà per les reunions de catequistes, les trobades amb pares i mares, o bé les inscripcions que es recomanen fer-les utilitzant mitjans digitals (el model es pot trobar al web sic-catequesi.cat/recursos).

Com a mesures de seguretat caldrà portar mascareta, rentar-se les mans abans i després de la catequesi, mantenir la distància mínima de seguretat, desinfectar les superfícies i garantir la ventilació dels espais. L’entrada i la sortida es pot fer esgraonada per grups, que es recomana que sempre siguin els mateixos.

A nivell higiènica també és imprescindible que els alumnes portin el seu material i no el comparteixin, en cas contrari caldria desinfectar-lo.

Des del SIC també plantegen altres escenaris com en cas de confinament o una catequesi semi-presencial i apel·len a la responsabilitat i col·laboració dels pares, com a primers educadors en la fe dels seus fills, amb els rectors i l’equip de catequistes donada la situació en la qual ens trobem.