Data: 31 de maig de 2020

El dia 31 de maig, solemnitat de la Pentecosta, es celebra el dia de l’Acció Catòlica i de l’Apostolat Seglar. Enguany el seu lema és “Vers una renovada Pentecosta”, en continuïtat amb el Congrés de Laics que es va celebrar el proppassat mes de febrer. Certament, celebrem aquesta jornada en un moment difícil i encara ple d’incertesa a causa de la pandèmia, però amb l’esperança posada en Crist ressuscitat, que camina amb nosaltres tots els dies fins a la fi del món. Maria, el dia de Pentecosta, “va presidir amb la seva pregàriael començament de l’evangelització sota la influència de l’Esperit Sant. Que ella sigui l’estrella de l’evangelització sempre renovada que l’Església, dòcil al manament del Senyor, ha de promoure i de realitzar, sobretot en aquests temps difícils i plens d’esperança”. És així com sant Pau VI es referia a Maria en l’Exhortació Apostòlica Evangelii Nuntiandi. Avui us convido, doncs, a reflexionar al costat de Maria.

Maria continua intercedint com a Mare a favor dels homes. Així va fer-ho a Canà de Galilea (Jn 4, 1-11)davant les serioses dificultats d’aquella família, i semblantment avui intercedeix per tants fills seus que no tenen fe o cerquen la felicitat on ho hi és. I a nosaltres ens indica com a aquells servidors a Canà que fem el que ell ens digui. La mediació de Maria en l’acció evangelitzadora  ajuda a portar els evangelitzats fins a Crist, per a rebre la salvació, perquè en ella tot condueix a Crist, tot remet al seu Fill, a contemplar-lo, a escoltar-lo, a acollir-lo, a seguir-lo.

Crist és en veritat l’evangeli viu i el primer evangelitzador, i ens ha estat donat per Maria. Ella és la primera evangelitzada i la primera evangelitzadora per la seva missió en el pla diví de salvació, ja que amb la seva vida i amb la seva paraula esdevé testimoni d’allò que Déu ha obrat a favor dels éssers humans en ella i per ella. Tota la seva vida serà el testimoni vivent d’una vida entregada tota ella a Jesucrist i a la seva obra salvadora. Ella ens ajuda a interpretar també avui els esdeveniments que vivim sota la llum del seu Fill Jesús, i ens ajuda a créixer en l’esperança que és imprescindible en l’obra de l’evangelització.

Maria és Estrella i Mare de l’Evangelització, tal com ens ho assenyala el papa Francesc en les paraules finals de l’Exhortació Apostòlica EvangeliiGaudium.  Ella va aplegar els deixebles i va fer possible la irrupció missionera de la Pentecosta. És la Mare de l’Església evangelitzadora que ha d’inspirar la nostra activitat de difusió de l’Evangeli. La Mare ens ensenya i ens ajuda a ésser profundament contemplatius, lliurats sense reserves a la missió evangelitzadora, valents per a trobar nous camins en l’anunci de Crist.

Nosaltres som els apòstols de Jesucrist en la societat del segle XXI, enviats a anunciar l’evangeli als nostres contemporanis. El Senyor ens envia a ser els seus testimonis enmig del món, enmig del nostre petit món, del nostre entorn més concret. Si vivim l’experiència del nostre encontre  amb ell, la nostra paraula esdevindrà portadora de força, d’alegria, de seguretat, de sinceritat, d’esperança i serem ocasió de trobament amb Crist per a aquells que ens trobem en el camí. La responsabilitat de la nostra missió és gran. Però en aquesta missió no estem sols, perquè també ens acompanya Maria, estrella i Mare de l’Evangelització.

Ella ens ajudarà a viure una renovada Pentecosta, a viure com a Poble de Déu en sortida, en comunió fraterna, dedicant-nos a l’obra de la missió evangelitzadora des del primer anunci, portant a la pràctica l’acompanyament personal i pastoral, promovent la formació dels fidels laics i fent-nos presents en la vida pública com el ferment enmig de la massa, oferint la nostra fe i donant raó de la nostra esperança.