Data: 4 de setembre de 2022

Comencem un nou curs pastoral. Seguint el ritme que ens marca la nostra societat i que segueixen tantes institucions, també les nostres comunitats parroquials i religioses tanquem el curs anterior en començar l’estiu i el tornem a obrir ara al setembre. Ho fem tots els anys encara que no volem caure en la rutina del temps que transcorre de forma inevitable sinó aprofitar cada període per renovar-nos i aprofundir en el nostre creixement personal i comunitari agraint a Déu el regal que ens concedeix per a lloar-lo i servir millor els nostres germans, Però convençuts com estem que no partim de zero, que tenim una historia recent a la nostra esquena i que ens deixem una part dels nostres projectes sense acabar, comencem aquest curs amb noves il·lusions però amb tasques pendents que hem de continuar.

El curs passat vam dedicar molt temps a col·laborar en els treballs del Sínode dels Bisbes, iniciativa del papa Francesc per a la l’Església universal. El dia 11 de juny vam ser convocades totes les diòcesis d’Espanya per a presentar les nostres conclusions i enviar als serveis del Vaticà un document unitari, el contingut del qual de 18 pàgines  va ser llegit; i, al final de la lectura, encara es va oferir als presents la possibilitat d’afegir o accentuar  algunes qüestions que poguessin ser més rellevants o que s’haguessin omès. Els qui hi vam assistir  érem representants de  totes les diòcesis: de la nostra hi vam anar una representació de cinc membres.

El document complet el podeu trobar a la pàgina web de la Conferència Episcopal Espanyola o en la de la nostra diòcesi. Porta per títol SÍNTESI SOBRE LA FASE DIOCESANA DEL SÍNODE SOBRE LA SINODALITAT DE L’ESGLÉSIA QUE PEREGRINA A ESPANYA. També s’ha publicat en algunes revistes d’informació religiosa. Comprovareu que aquest esdeveniment eclesial continuarà essent una preocupació per tots nosaltres durant els dos propers cursos. Per tant, és un dels temes sortosament pendent i que necessitarà de la nostra pregària i de la col·laboració que se’ns demani.

Enumero aquí només els títols del document esmentat abans: I. Relectura de l’experiència sinodal. II. El Sínode, temps habitat per l’Esperit. III Temes que han tingut una forta ressonància en el procés sinodal. IV. La força de la sinodalitat i la clau del discerniment. I V. Una mirada esperançada. Es detallen al final unes propostes concretes a nivell parroquial (promoure una nova forma d’estar en el territori, posar en marxa allà on no existeixin els consells parroquials i d’afers econòmics, afavorir els petits grups de fe); a nivell diocesà (donar més protagonisme als moviments eclesials, desenvolupar i augmentar el nombre de ministeris formalment reconeguts per als laics, prioritzar el treball en xarxa de totes les realitats que existeixen en les diòcesis) i a nivell d’Església universal (ajudar a redescobrir la vocació baptismal, ser cada cop més presents com a veu profètica en totes les dificultats, conflictes i desafiaments del món d’avui).

Hi hagué també un apèndix amb el que havien subratllat els assistents a la reunió abans referida: conversió personal, formació, litúrgia, sinodalitat, paper de la dona en l’Església, clericalisme bilateral, acollida, discerniment, pastoral familiar i joves, continuïtat del procés. També es van assenyalar tres mancances: presència dels nens i persones amb discapacitat, mirada a la pastoral vocacional, centralitat de la Paraula de Déu.

Es un elenc de tasques pendents que ens obliguen i comprometen a tots.