Data: 19 de febrer de 2023

El proper dia 22 els cristians celebrem el Dimecres de Cendra, amb què donem pas al temps de la preparació per la Pasqua. D’aquest temps en diem Quaresma. És un període en què prima la reflexió, la penitència i la mortificació; la conversió a una vida més autèntica marcada per l’estil i les paraules de Jesús a l’evangeli. Els dies previs a aquest esdeveniment assistim a l’anomenat carnaval. En alguns indrets s’inicia el dijous anterior i fins al dimarts immediat al mencionat Dimecres de Cendra. És un període en què la gent es mostra amb disfresses, amb molta música i tràfec als carrers i, en certa mesura, com una festa desenfrenada i de molt moviment social.

Davant el temps quaresmal que es concretava en privacions personals i alguna renúncia culinària i amb una llarga durada, quaranta dies, es va popularitzar la festa del carnaval, de curt període temporal, i com a contrapartida festiva i bulliciosa. Silenci i reflexió davant el guirigall.

Actualment, es parla molt dels dos períodes amb un perfil pròpiament ideològic. Sembla que la nostra societat s’ha acostumat a la polarització en tots els ordres de la vida. Contraposem de forma abusiva conceptes, realitats, actituds i valors. I una cosa encara pitjor, dividim grups de persones i els etiquetem amb excessiva facilitat. En aquest cas, sembla que parlar i viure el carnaval sigui efecte del progrés ininterromput i símptoma d’una llibertat sense límits; en canvi, parlar i viure la quaresma significa retrocés amb un marcat biaix de coacció i pèrdua de diversió. I no és del tot així. Els cristians afrontem la quaresma amb un sentit profund de preparació i amb un intens sentiment de seguir millor a Jesucrist. Alguns participen del carnaval com una festa més i sense excessives connotacions trencadores amb la tradició cristiana. No direm que és tot igual en importància, però se segueix una tradició de segles.

Personalment, em sembla més adequat convidar a tothom a una valoració més positiva del temps de preparació per a la festa més important de l’any, que és la Pasqua. Hi ha constància que la quaresma se celebrava ja a principis del segle IV a las regions d’Orient i passa a finals d’aquell mateix segle a les comunitats de l’Europa occidental. És una experiència eclesial molt antiga i, al llarg de la història, milions de creients han participat amb total llibertat i amb efectes solidaris en el seu desenvolupament. Segur que ho han viscut amb alegria i amb autenticitat. Així ens ho han transmès a tots nosaltres encara que ara hàgim de lluitar contra certes adherències culturals i vanes rutines per no desvirtuar el seu profund significat.

L’Església proposa tres virtuts que engloben la totalitat del ser creient: l’oració, el dejuni i l’abstinència i, per últim, l’almoina. Podeu imaginar que és molt profund a allò a què ens conviden i, si prescindim de la part més superficial d’aquestes realitats, acabarem acceptant que ens fan molt bé en la nostra maduració personal i el nostre creixement al servei dels altres. L’oració exigeix una revisió constant de la nostra relació amb Déu, parlant i escoltant, deixant-nos orientar i participant de la seva santedat; el dejú i l’abstinència exigeix una clara motivació d’austeritat, de senzillesa de vida, de sobrietat en el menjar i en el beure, també que els aspectes materials no dominin sobre els espirituals que conformen una visió més equilibrada del procés humà; l’almoina ajuda a allunyar l’egoisme que corroeix el nostre interior i participa de les carències del proïsme amb qui es comparteix el millor de nosaltres mateixos.

Us prego que visqueu amb profunditat aquest temps tan especial de preparació interior.