Data: 16 d’octubre de 2022

Diumenge que ve se celebra en tota l’Església la Jornada mundial de les missions, el dia del DOMUND. Aquesta jornada ha de ser, en primer lloc, un dia d’oració. En la celebració de l’Eucaristia tindrem presents d’una manera especial a tots els nostres germans i germanes en la fe que, havent conegut Jesús i escoltat la seua Paraula, han deixat la seua terra per a anar a anunciar l’Evangeli als qui encara no han sentit parlar de Crist. Convençuts que l’Església creix pel lliurament generós de cadascun dels batejats en la vocació a la qual han sigut cridats pel Senyor, agrairem el testimoniatge que ens donen gastant la seua vida per Ell i per la humanitat. Us convido a demanar també a Déu que suscite a l’Església noves vocacions missioneres perquè la llavor del Regne de Déu no deixe de sembrar-se en tots els racons del nostre món.

El DOMUND ha de ser també un dia de solidaritat eclesial amb les esglésies dels països de missió. El Sant Pare, a través de les OBRES MISSIONALS PONTIFÍCIES, distribueix les ajudes de tota l’Església segons les necessitats de cada comunitat local. Quan coneixem personalment a un missioner o una missionera, escoltem el seu testimoniatge i veiem les seues necessitats ens sentim espontàniament cridats a ajudar-los. La nostra col·laboració en la jornada del DOMUND té un caràcter universal. El Papa té una preocupació per totes les esglésies i coneix les seues necessitats. En aquesta jornada l’ajudem a ell perquè puga exercir millor el seu ministeri de cuidar de totes les comunitats cristianes, especialment de les més pobres. Us convido a que secundem amb generositat l’obra missionera de l’Església, de manera especial en la col·lecta de l’Eucaristia del pròxim diumenge. No oblidem que una aportació petita, segons els nostres paràmetres econòmics, pot fer un gran bé en els territoris de missió.

El lema per a la jornada d’enguany és Sereu els meus testimonis. Abans de pujar al Cel, Jesús va recordar als seus deixebles que la seua missió consisteix a ser els seus testimonis fins als confins del món i els va anunciar que per a això rebrien la força de l’Esperit Sant (Fets 1, 8ss). El Papa comenta breument en el seu missatge aquesta última instrucció del Senyor destacant tres aspectes. En primer lloc, ens recorda que ser testimonis de Crist és la missió de tot cristià: “cada cristià està cridat a ser missioner i testimoni de Crist”. Ser testimonis del Senyor no és ser propagadors d’una ideologia, “és donar testimoniatge de la seua vida, passió, mort i resurrecció”, anunciar la seua persona perquè tots arriben a conèixer-lo i estimar-lo. En segon lloc, el Papa ens recorda el caràcter universal de la missió. En un moment en el qual en les nostres parròquies i diòcesis estem preocupats pels nostres problemes, la gran temptació és tancar-nos en nosaltres mateixos. Una Església que constantment vol anar més enllà dels seus límits creix en vitalitat, però si es tanca en si mateixa acaba empobrint-se. Finalment, no podem oblidar que aquesta missió no és únicament una obra humana. L’Església la pot realitzar amb la força de l’Esperit. Ell és el vertader protagonista de la missió, per això, afirma el Papa: “quan ens sentim cansats, desanimats, perduts, recordem-nos d’acudir a l’Esperit Sant en l’oració per a deixar-nos reconfortar i enfortir per Ell”. Que tots els missioners i missioneres senten el goig de la seua presència.